Alles over Sliedrecht...
Afbeelding bij agendaitem: 'Nacht van Gebed'
30apr 2014

Nacht van Gebed

Woensdag 30 april 2014, van 23:00 uur tot 07:00 uur.

In de nacht van 30 april op 1 mei 2014 komen we weer bij elkaar om te bidden. Jarenlang is de gebedsnacht, door en voor Christenen wereldwijd, in actie tijdens de Walpurgisnacht.

Walpurgisnacht is al eeuwenlang een nacht waarin de duisternis door verschillende mensen wereldwijd aanbeden wordt. Daarbij komen de christenen onder geestelijk vuur te liggen en is er strijd in de hemelse gewesten. Ieder van ons wordt dagelijks direct of indirect geconfronteerd met de gevolgen hiervan.

Laten we met zoveel mogelijk christenen uit Sliedrecht op de knieën gaan om een biddenden en strijdende Kerk te zijn en om God groot te maken!

Discipelschap in de praktijk
30 april starten we om 23.00 de gebedsnacht met een welkomstwoord en zingen we een aantal liederen met elkaar. Dan worden er kleine groepjes gemaakt en gebedspunten worden uitgedeeld. Aan het einde van het uur komen we weer bij elkaar om God te danken met een afsluitend lied. Dit zal elk uur herhaald worden tot de laatste groep om 6.00. De tijden zijn dus als volgt:

23.00 – 0.00 0.00 – 1.00 1.00 – 2.00 2.00 – 3.00
3.00 – 4.00 4.00 – 5.00 5.00 – 6.00 6.00 – 7.00

U kunt aan het begin van elke uur aanschuiven bij een nieuwe groep, deelnemen aan meerdere gebedsuren is natuurlijk altijd mogelijk!

We bidden onder andere voor:
- Gezinnen en huwelijken
- Kerkelijke gemeentes en christelijke leiders
- Evangelisatie en zending
- Vervolgde christenen en vrede in de wereld

Efeze 6:10-18
10 Verder, mijn broeders, word gesterkt in de Heere en in de sterkte van Zijn macht.
11 Bekleed u met de hele wapenrusting van God, opdat u stand kunt houden tegen de listige verleidingen van de duivel.
12 Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten.
13 Neem daarom de hele wapenrusting van God aan, opdat u weerstand kunt bieden op de dag van het kwaad, en na alles gedaan te hebben, stand kunt houden.
14 Houd dan stand, uw middel omgord met de waarheid, en bekleed met het borstharnas van de gerechtigheid,
15 en de voeten geschoeid met bereidheid van het Evangelie van de vrede.
16 Neem bovenal het schild van het geloof op, waarmee u alle vurige pijlen van de boze zult kunnen uitblussen.
17 En neem de helm van de zaligheid en het zwaard van de Geest, dat is Gods Woord,
18 terwijl u bij elke gelegenheid met alle gebed en smeking bidt in de Geest en daarin waakzaam bent met alle volharding en smeking voor alle heiligen.

Strijdt u mee in gebed?

Contactinformatie:
Locatie: Grote Kerk, Kerkbuurt 131
Organisator: Robert de Wee
Email:r.dewee@live.nl
Website:http://www.hervormdsliedrecht.nl


Deel dit bericht met je vrienden!