Alles over Sliedrecht...
Afbeelding bij agendaitem: 'Een oefening in Bijbellezen'
26okt 2016

Een oefening in Bijbellezen

Woensdag 26 oktober 2016 vanaf 20:00 uur.

Joden en christenen lezen verschillende bijbels. Maar hoe? Een oefening in Bijbellezen
In de ontmoeting tussen joden en christenen gaan velen ervan uit dat ze tenminste één ding gemeenschappelijk hebben: de Hebreeuwse Bijbel, ofwel: het Oude Testament. Als het om de tekst zelf gaat, is die veronderstelling terecht. Maar diezelfde tekst wordt heel verschillend gelezen. In de joodse traditie kun je met die Bijbeltekst eigenlijk alleen aan de slag als je daarbij de bril van de rabbijnen opzet, die door de eeuwen heen hun commentaar in de Talmud hebben achtergelaten. Dat is een werkelijk indrukwekkende verzameling van uitleggingen.

Christenen spreken van ‘Het Oude Testament’  simpelweg omdat ze ervan uitgaan dat er ook een Nieuw Testament is.  Daarin wordt een weg ingeslagen die uiteindelijk nogal afwijkt van wat in de joodse traditie wordt gezegd. Het Oude Testament is de kerk niet door de rabbijnen, maar door de kerkvaders aangereikt. Maar het Nieuwe Testament is wél een boek dat alleen maar op zijn waarde geschat kan worden als we het allereerst als joods boek zien, dus met een Hebreeuwse achtergrond. Daarom lezen we op woensdag 26 oktober Bijbel, nieuwtestamentische teksten die ons helder in de oren klinken, maar vaak echt wat anders willen zeggen dan we na eerste lezing vermoeden.

Over dit onderwerp wordt door de Classicale Werkgroep “Kerk en Israël” een avond georganiseerd in “De Voorhof”, Middeldiepstraat  hoek Oranjestraat.

Spreker is ds. P.J. van Midden, die altijd weet te boeien met zijn uitleg. We beginnen de avond om 20.00 uur. Er wordt een hand out uitgereikt.

Toegang gratis, wel wordt van de deelnemers een bijdrage in de kosten gevraagd.

Meer informatie: P. van der Pols, tel. 0180-418166.

Contactinformatie:
Locatie: Middeldiepstraat 6 / hoek Oranjestraat
Organisator: P. van der Pols
Telefoonnummer: 0180-418166
Website:http://gksliedrecht.nl


Deel dit bericht met je vrienden!