Alles over Sliedrecht...
Afbeelding bij agendaitem: 'PGB-spreekuur voor ondersteuning bij invullen formulieren'
11jan 2017

PGB-spreekuur voor ondersteuning bij invullen formulieren

Woensdag 11 januari 2017.

Vanaf januari 2017 biedt het Bureau Sociaal Raadslieden extra ondersteuning  aan bij het invullen van PGB-formulieren.

Iemand kan een Persoonsgebonden budget (PGB) hebben, omdat er bijvoorbeeld door ziekte, of ouderdom, zorg of hulp in de huishouding nodig is. Met een PGB wordt de zorg door de hulpvrager zelf ingekocht. Met het PGB wordt de zorgverlener door de hulpvrager betaald. Om de zorgverleners te kunnen betalen moeten twee zaken goed op orde zijn: de zorgovereenkomst en de declaraties. Dit zijn belangrijke documenten die goed moeten worden opgemaakt en ingevuld door de hulpvrager. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) controleert deze documenten en betaalt vervolgens het PGB uit. Wanneer deze documenten niet op orde zijn, vindt er geen uitbetaling plaats.

In 2015 is een tijdelijke coulanceregeling ingevoerd. Dit beleid werd ingevoerd in verband met de problematiek die bij de SVB was ontstaan  ten aanzien van het uitbetalen van de PGB’s. Hierdoor kregen mensen hun PGB soms veel te laat uitbetaald, waardoor er veel problemen ontstonden. Om er voor te zorgen dat iedereen toch op tijd zijn PGB kreeg uitbetaald, werden tijdelijk de formulieren die niet aan alle vereisten voldeden, toch door de SVB geaccepteerd.

Die periode van coulance is echter nu voorbij en de SVB gaat nu weer strenger controleren of alle formulieren aan alle vereisten voldoen. Onvolledige of foutieve zorgovereenkomsten en declaraties worden daarom vanaf 1 november 2016 niet meer door de SVB verwerkt. Deze worden teruggestuurd, met aanwijzingen om ze juist in te vullen.

Omdat het voor sommige PGB-houders lastig kan zijn om de formulieren nu op een andere manier in te vullen, biedt het Bureau Sociaal Raadslieden ondersteuning aan. Met behulp van geschoolde vrijwilligers worden  de PGB-houders ondersteund bij het juist invullen van de formulieren van de SVB. Hierdoor kan worden voorkomen dat PGB-houders, die het nog lastig vinden om dit gelijk zelf goed te doen, te laat hun PGB uitbetaald krijgen. Uiteindelijk is het wel de bedoeling dat de PGB-houders de formulieren zelf goed kunnen invullen. 

De spreekuren worden twee keer per maand alleen op afspraak gehouden. Het eerste spreekuur is op woensdagavond 11 januari 2017 in gebouw De Reling. De dienstverlening is gratis. Mocht u van het PGB-spreekuur gebruik willen maken, dan kunt u een afspraak maken door te bellen met de receptie van Stichting Welzijnswerk Sliedrecht, 0184-416729.

Contactinformatie:
Locatie: De Reling, Industrieweg 13
Organisator: Stichting Welzijnswerk Sliedrecht
Telefoonnummer: (0184) 416729
Website:http://www.welzijnswerksliedrecht.nl/


Deel dit bericht met je vrienden!