donderdag 13 augustus 2020

Alles over Sliedrecht

Expositie Werken aan de Afsluitdijk, toen en nu, bij het Nationaal Baggermuseum

10 december 2016
Van zaterdag 10 december 2016 tot en met dinsdag 28 februari 2017


Werken aan de Afsluitdijk, toen en nu, is de titel van de nieuwe wisselexpositie van het Nationaal Baggermuseum. Vrijdag 9 december aanstaande wordt de expositie geopend door de heer Joost van de Beek, projectmanager Afsluitdijk, werkzaam bij Rijkswaterstaat.

De expositie is in nauw overleg met Rijkswaterstaat en programmabureau De Nieuwe Afsluitdijk tot stand gekomen en gaat in op de komende renovatie van de dijk, die de voormalige Zuiderzee definitief afsloot. Ruim 80 jaar na aanleg moet de Afsluitdijk worden opgeknapt. Het dijklichaam zal over de volle 32 kilometer worden versterkt. Deze versterking zal voldoen aan de nieuwe veiligheidsnormen voor dijken, dammen en duinen uit de Deltabeslissing Waterveiligheid, die per 1 januari 2017 van kracht zijn.

Naast de projecten die te maken hebben met waterveiligheid en waterbeheer zijn ook plannen bedacht die de natuur in het gebied een handje moeten helpen, plannen die economische ontwikkeling in de regio moeten stimuleren en plannen voor het opwekken van nieuwe vormen van duurzame energie. Al deze plannen komen in deze expositie aan de orde. Aan de hand van een thematische indeling wordt langs de dijk van 32 kilometer lengte aangegeven waar welk plan is bedacht.

Hoewel de uitwerking van de plannen nog in een pril stadium is, geven de globale plannen, de oplossingsruimten en normen nu al voldoende beeld om te laten zien hoe de Afsluitdijk, al meer dan 80 jaar in dienst, de komende jaren zal transformeren.

Maar geen toekomst zonder terug te kijken naar het verleden. Sliedrechters zijn zeer begaan met de ontwikkelingen rond de Afsluitdijk. Veel (over)grootvaders zijn als steenzetter of baggeraar bij de aanleg van de Afsluitdijk van 1928 tot 1932 betrokken geweest. Daarom wordt ook de geschiedenis van de Afsluitdijk in deze expositie in beeld gebracht. Daarbij geven oude ansichtkaarten een goed beeld van de communicatie met het thuisfront tijdens de bouw van de Afsluitdijk.

De expositie is voor publiek geopend vanaf zaterdag 10 december. Het Nationaal Baggermuseum is geopend van dinsdag tot en met vrijdag van 14:00 tot 17:00 uur en op zaterdag van 11:00 tot 17:00 uur. Kijk ook op de vernieuwde website: www.baggermuseum.nl

Info

Organisator:

Adres:

Telefoon:

E-mailadres:

Website:

Nationaal Baggermuseum

Molendijk 204

0184 414166

info@baggermuseum.nl www.baggermuseum.nl
Deel dit bericht met je vrienden!