Alles over Sliedrecht...

Geloofsbeleving in Sliedrecht

Tegenwoordig heeft het woord 'geloofsbeleving' een heel brede invulling gekregen. Waar vroeger het christelijk geloof zo ongeveer de enige godsdienst was, is er in Nederland een kleurrijke diversiteit - mede door immigratie van andere culturen - aan geloofsbelevingen, spiritualiteit en religies ontstaan.

Toch zie je in Sliedrecht op het gebied van geloof toch voornamelijk accommodaties voor christelijke geloofsbeleving.

Hervormd, Gereformeerd, Rooms-Katholiek of Pinkster. Zo maar een greep uit het aanbod van kerken/gemeenten die Sliedrecht bezit. Wij hebben deze en onderliggende pagina's ingericht op zo'n manier dat u als het ware een kijkje kunt nemen in deze kerken.

Verder vindt u hier een overzicht van christelijke organisaties en overige geloofsbelevingen.

Kerken

Gereformeerd
Chr. Geref. Kerk Eben Haëzer Middeldiepstraat 33 41 28 76
Chr. Geref. Kerk Beth-El Kerkbuurt 72 70 13 35
Geref. Elim Kerk Prof. van Musschenbroekstraat 4 63 30 41
Nederlands Gereformeerde Kerk Jacob Catsstraat 6 41 65 75
Gereformeerde kerk Sliedrecht Middeldiepstraat 6 41 12 45
Hervormd
Grote kerk  Krabbelaar 35  41 89 87
Maranathakerk  Stobbe 16  41 69 18
Rooms-Katholiek
R.K. Onze Lieve Vrouw Parochie (West-Alblasserwaard)  Stationsweg 179  41 77 68
Evangelische Gemeentes
Volle Evangelie Gemeente Nieuw Leven Zalencentrum de Lockhorst, Sportlaan 1  42 43 42
Vereniging van Vrijzinnige Protestanten
Onze Roeping Getrouw  Kerkbuurt 150  41 82 70
Oud-Gereformeerd
Oud Gereformeerde Gemeente in Nederland 'Hervormd Lokaal'  Stationsweg 77  41 48 38

Organisaties

Koren
Sliedrecht-Hollands Diep Noordendijk 148  631 95 11
Kinderkoor Sliedrecht-Amadeo
Jeugdkoor Hosanna
Interkerkelijk Jongerenkoor Challenge Sliedrecht
Jongerenverenigingen
Christelijke Jongerenvereniging - CJV Uw Koninkrijk Kome  Stationsweg 29
Overige
Stichting Gereformeerde Geestelijke Gezondheidszorg Eleos Spuiboulevard 364  631 69 60
Vergadering van Gelovigen Rivierdijk 639  41 92 35
Dordts Kamer Orkest (DKO)
Buitenwacht Bosboom Toussaintstraat  613 13 59