Op weg naar een klimaatbestendig en duurzaam Sliedrecht

11 december 2012 door Ad van Herk

SLIEDRECHT - De gemeente Sliedrecht wil een voorbeeld zijn voor haar inwoners, zeker als het gaat om  milieu en duurzaamheid. Daarom besteedt de gemeente onder meer aandacht aan duurzame bouw en verbouw van gemeentelijke gebouwen en stimuleert zij duurzaam energiegebruik, energiebesparing en andere duurzame initiatieven van inwoners, bedrijven en organisaties.

De uitgangspunten en doelen op deze terreinen heeft de gemeente vastgelegd in het Milieubeleidsplan 2012-2015. Hieronder vindt u enkele belangrijke punten uit dit plan. De uitgebreide versie staat op de gemeentelijke website: www.sliedrecht.nl – Beleid en Regelgeving – Ruimtelijke Ordening, Bouwen en Milieu – Duurzaam Sliedrecht.

 

Energiedoelstellingen in de regio en Sliedrecht

Door energie- en afvalbedrijf HVC zijn in een zogeheten Routekaart voor 2015 energiedoelstellingen en projecten voor de regio benoemd, die elk door een portefeuillehouder Milieu van een gemeente als trekker worden uitgewerkt en uitgevoerd. De gemeenten delen hun kennis over het verloop van de projecten, zodat het wiel niet steeds opnieuw hoeft te worden uitgevonden.

 

De portefeuillehouder Milieu van de gemeente Sliedrecht is trekker van het project interne duurzaamheid. Doel van dit project is de duurzaamheidsprestaties binnen de eigen organisatie te verbeteren. Daarvoor bekijkt de gemeente allereerst de mogelijkheden voor duurzaamheid en energiezuinigheid bij gemeentelijke gebouwen, nieuwbouw en verbouw van scholen. Denk aan mogelijkheden als spaarlampen, lichtsensoren, betere isolatie en ventilatie en gebruik van materialen die weinig onderhoud nodig hebben. 

 

Speerpunten milieu in Sliedrecht

Naast het project interne duurzaamheid geeft Sliedrecht met verschillende speerpunten een impuls aan onderwerpen en activiteiten die bijdragen aan een beter milieu.   

 

Milieubarometer 

De Milieubarometer voor bedrijven is een online meetinstrument dat inzicht geeft in energieverbruik. Hiermee kan eenvoudig bekeken worden waar de grootste besparingen behaald kunnen worden. De gemeente biedt bedrijven de Milieubarometer drie jaar gratis aan.

 

Klimaatstraatfeest

Sliedrecht doet mee aan het Klimaatstraatfeest in de herfst en winter van 2012-2013. Tijdens de actie werken bewoners van straten samen om in en rondom hun huizen energie te besparen en duurzame acties uit te voeren. Deelnemende straten krijgen van de organisatie, Hier Klimaatcampagne, punten waarmee ze kans maken op een prijs. Hoe meer mensen mee doen, hoe meer kans hun straat maakt op een prijs. Vorig jaar viel de Molendijk in de prijzen.

 

Duurzaamheidslening

Duurzaamheidsleningen met een lage rente zijn beschikbaar voor inwoners om hen over de drempel te helpen om energiebesparende maatregelen – zoals zonnepanelen - in en rondom hun huis aan te brengen. Pas na drie jaar, als de maatregelen geld opleveren, wordt begonnen met aflossen.

 

Externe veiligheid 

Externe veiligheid heeft betrekking op productie, transport, op- en overslag van gevaarlijke stoffen. Het milieuplan geeft de komende periode extra aandacht aan voorkoming, beperking en beheersing van de risico’s die hiermee gepaard gaan.

Voorbeelden van maatregelen waaraan Sliedrecht en de regio werken zijn: aanleg van een oplossing in het spoorwegnet waarbij na 2020 goederenvervoer buiten de Drechtsteden om gaat en het aanwijzen van een speciale route voor vervoer van gevaarlijke stoffen door de gemeente.  

Daarnaast houdt de gemeente op het gebied van externe veiligheid toezicht op bedrijven in de gemeente en volgt Sliedrecht de ontwikkelingen in Dordrecht nauwlettend om, waar nodig, actie te ondernemen. 

 

Sliedrecht nog schoner met bijdragen van inwoners

Voor enkele speerpunten heeft de gemeente steun van inwoners nodig om een nog schonere gemeente te worden.

Hergebruik van huishoudelijk afval

In Nederland worden nog niet alle mogelijkheden van afvalrecycling – zoals hergebruik van kunststof verpakkingsmateriaal – optimaal gebruikt. Daarom deden de gemeentelijke reiniging en HVC in 2012 een proef met gescheiden inzameling van droog herbruikbaar afval. Deze proef wordt vanwege het succes voortgezet tot eind 2013. Met medewerking van inwoners hoopt de gemeente de mogelijkheden verder te benutten. Daarnaast breidt Sliedrecht de ondergrondse afvalinzameling uit.

 

Nacht van de Nacht

In de nacht waarin de klok een uur wordt teruggezet vindt jaarlijks ook de landelijke actie “Nacht van de Nacht” plaats. Deze activiteit heeft tot doel om onnodige lichthinder en energieverspilling tegen te gaan. De gemeente Sliedrecht geeft het goede voorbeeld door de lichten te doven van/bij het Raadhuis, de toren van de Grote Kerk en het gemeentekantoor. 

Via (pers)berichten worden ook bewoners en het bedrijfsleven opgeroepen niet-noodzakelijke verlichting, zoals kantoor- en reclameverlichting, uit te doen.

 

Vermindering (zwerf)vuil 

Sliedrecht doet mee aan NederlandSchoon, dat een zichtbaar en merkbaar schoner Nederland tot doel heeft. NederlandSchoon vergroot de waardering van Nederlanders voor een schone omgeving en beïnvloedt hun gedrag met campagnes en projecten rond zwerfafvalbestrijding. De gemeente wil graag samen met haar inwoners zorgen voor minder zwerfvuil, zodat met recht gesproken kan worden van SliedrechtSchoon.

 

Minder (auto)mobiliteit

Verkeer is de belangrijkste bron van luchtverontreiniging in de Drechtsteden. Elektrisch rijden draagt bij aan verbetering van de luchtkwaliteit en leefbaarheid in de gemeente. De gemeente stimuleert daarom elektrisch rijden met oplaadvoorzieningen bij station Sliedrecht Baanhoek en op het Stationspark. Daarnaast kijkt de gemeente met - vooral grotere verladende en vervoerende -bedrijven naar mogelijkheden om het aantal gereden kilometers terug te brengen.   

Bij vervanging van eigen wagens kiest de gemeente waar mogelijk voor elektrische voertuigen. Zo draagt Sliedrecht niet alleen bij aan verbetering van de luchtkwaliteit, het zorgt ook voor vermindering van de CO2 –uitstoot en vermindering van de geluidsbelasting.

Gerelateerde wijken:
Gerelateerde straten:
Meer over:
Cookies

Deze website gebruikt noodzakelijke cookies voor een correcte werking en analytische cookies (geanonimiseerd) om de statistieken van de website bij te houden. Marketing cookies zijn nodig voor laden van externe content, zoals YouTube-video's of widgets van Sociale Media. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie, of om je instellingen later aan te passen.