maandag 24 januari 2022

Alles over Sliedrecht

Start bestemmingsplanprocedure herontwikkeling Burgemeester Winklerplein

13 maart 2013

SLIEDRECHT - Nadat op 28 juni 2011 de gemeenteraad akkoord is gegaan met het Masterplan voor de herontwikkeling van Burgemeester Winklerplein, zijn inmiddels nieuwe ontwikkelingen gestart en ligt vanaf vrijdag 15 maart het  voorontwerpbestemmingsplan voor de herontwikkeling van het Burgemeester Winklerplein ter inzage.

Dhr. Tanis, wethouder: “We zijn ontzettend blij dat er doorontwikkeld kan worden. De bouwplannen zijn inmiddels verder uitgewerkt.  De gemeente is gestart met de bestemmingsplanprocedure en Windroos, de ontwikkelaar, is nu aan zet om de volgende (bouw)stap te ondernemen. De marktomstandigheden maken het weliswaar lastig, daarom wordt het plan in fasen gerealiseerd. Windroos is al gestart met de verkoop van het eerste appartementenblok aan de zuiderbreedte. Om de appartementen zo aantrekkelijk mogelijk te maken, kunnen potentiële kopers hun specifieke wensen kenbaar maken voordat er nog gebouwd gaat worden. ”

Afgelopen november 2012 is een start gemaakt met de voorbereidingen van de aanleg van de HOVD-bushalte (Hoogwaardig Openbaar Vervoer Drechtsteden). De aanleg vindt dit voorjaar plaats. De verwachting is dat de nieuwe bushalte rond de zomer in gebruik kan worden genomen.

Voor het hele plan is het masterplan richtinggevend. Om de bouw van de plannen mogelijk te maken moet er een nieuw bestemmingsplan worden opgesteld. In dit nieuwe bestemmingsplan worden de voorgestelde bebouwingsmogelijkheden formeel vastgelegd. “Een bestemmingsplan legt niet de exacte vorm vast, maar geeft aan welke hoogte- en oppervlaktematen er maximaal zijn toegestaan. Juist die flexibiliteit geeft de projectontwikkelaar ruimte om in te kunnen spelen op de veranderende marktomstandigheden”, aldus dhr. Tanis.

Meer informatie over het voorontwerpbestemmingsplan kunt u lezen op de gemeentepagina van het Kompas en op de gemeentelijke website. Naar verwachting wordt het bestemmingsplan in het najaar van 2013 ter vaststelling aan de raad aangeboden.

Deel dit bericht met je vrienden!