Monday 20 September 2021

Alles over Sliedrecht

Gemeenteraad van Sliedrecht stelt burgerinitiatief vast

10 april 2013

SLIEDRECHT - De gemeente Sliedrecht heeft in haar raadsvergadering op 9 april jl. de Verordening Burgerinitiatief 2013 vastgesteld. De Verordening treedt op 1 juni 2013 in werking. 

De gemeenteraad wil graag weten wat er leeft onder de inwoners van Sliedrecht. Met het Burgerinitiatief geeft de raad de inwoners van Sliedrecht de 

mogelijkheid om direct invloed uit te oefenen op de politieke agenda. Via het Burgerinitiatief kan men onderwerpen, plannen of voorstellen rechtstreeks op de agenda van de gemeenteraad plaatsen. Hierbij gaat het om kwesties of plannen in buurt of wijk of het hele dorp. 

 

Wil men bijvoorbeeld een bushalte verplaatsen, verkeersdrempels in de wijk of juist dat de verkeersdrempels verdwijnen? Dien dan een Burgerinitiatief in bij de gemeenteraad. Het Burgerinitiatief kan ook gebruikt worden als men een voorstel heeft wat meer gericht is op gemeentelijk beleid, zoals bijvoorbeeld de criteria voor woningtoewijzing, de veiligheid in een buurt en wijk of het voorzieningenniveau voor bijvoorbeeld sport. 

Om een Burgerinitiatief in te dienen, moet het initiatief natuurlijk wel aan een aantal voorwaarden voldoen.

 

De gemeenteraad beslist uiteindelijk of het voorstel wel of niet wordt goedgekeurd. De Verordening staat op de website www.sliedrecht.nl/raad.

Lees meer over:

burgerinitiatief Verordening
Deel dit bericht met je vrienden!