dinsdag 19 januari 2021

Alles over Sliedrecht

Het Plaatje: overeenkomsten getekend

23 juli 2013 (door Ad van Herk)

SLIEDRECHT - Op 18 juli 2013, heeft de ROM-D bij de notaris diverse overeenkomsten ondertekend. Er is een overeenkomst met ABB Bouwgroep in Sliedrecht gesloten voor de aankoop van de grond, beter bekend als het Plaatje. Aansluitend is met de toekomstige afnemers een koopovereenkomst gesloten voor de grond.

Samenwerkingsovereenkomst

Eerder deze week op maandag 15 juli jl. ondertekenden A.A.M. Brok, voorzitter Drechtstedenbestuur, A.P.J. van Hemmen, burgemeester gemeente Sliedrecht en P.A.R.J. Vismans, directeur van de ROM-D een samenwerkingsovereenkomst voor de ontwikkeling van het Plaatje in Sliedrecht. De Regio Drechtsteden en de gemeente Sliedrecht hebben de ontwikkeling van het terrein overgedragen aan de ROM-D. Deze overeenkomst is daarvan de formele afwikkeling. 

 

Werkzaamheden

De eerste werkzaamheden starten naar verwachting dit najaar. De ROM-D maakt het terrein bouwrijp. Er wordt een nieuwe kademuur geplaatst, het terrein wordt opgehoogd, de haven wordt uitgebaggerd en er wordt een nieuwe toegangsweg aangelegd.

De ROM-D levert naar verwachting begin 2015 de bouwrijpe grond aan de bedrijven Scheepswerf Boer, BinnenVaart OntwikkelingsCentrum en het Zuid-Afrikaanse Cape Global International Developments (PTY) LTD, die vervolgens het terrein gaan bebouwen en in gebruik nemen. 

 

Lange voorgeschiedenis

Het Plaatje met de haven aan de Beneden Merwede was lange tijd in gebruik als opslagterrein en -haven van baggermaterieel van Adriaan Volker Baggermaatschappij. De laatste jaren werd het terrein door diverse bedrijven gebruikt als opslagterrein. Door de toenemende behoefte aan natte bedrijventerreinen hebben de Drechtsteden in het belang van de maritieme bedrijvigheid  er voor gekozen het Plaatje te ontwikkelen tot een maritiem cluster.

 

Belangrijk voor regionale economie

Het Plaatje is een belangrijk project voor de regionale economie en het behouden en creëren van werkgelegenheid in de maritieme bedrijfstakken. Wethouder J.P.Tanis, regionaal portefeuillehouder topsectorenbeleid Logisitiek en Maritiem is erg blij met de deze stappen dichter bij de uitvoering. ”Met het tekenen van de overeenkomsten is de volgende fase ingeluid”, aldus de wethouder. 

Deel dit bericht met je vrienden!