woensdag 1 december 2021

Alles over Sliedrecht

Zonnepanelen op dak gemeentekantoor Sliedrecht

25 november 2013

SLIEDRECHT - Op het dak van het gemeentekantoor worden komende weken zonnepa-nelen geïnstalleerd. “Er worden  408 zonnepanelen geïnstalleerd, met een totaal verwachte opbrengst van 87.500 Kwh per jaar. Dat is een bespa-ring op het elektriciteitsverbruik van het gemeentekantoor van 25% per jaar; bovendien wordt er een CO2 reductie behaald van 80.000 kg per jaar,” aldus wethouder Ad de Waard.

De gemeente Sliedrecht wil haar inwoners en bedrijven stimuleren om minder energie te verbruiken en zelf duurzame energie op te wekken. En  de gemeen-te wil daar zelf ook het goede voorbeeld in geven. Wethouder Ad de Waard:  “De Drechtsteden hebben samen met het Rijk afspraken gemaakt over ener-giedoelstellingen op de langere termijn. Er zijn verschillende acties uitgezet om duurzaamheid te promoten. Zelf doen we ook mee. Daarom wordt deze week begonnen met het plaatsen van zonnepanelen op het dak van het gemeentekantoor.”

Duurzaamheid is een speerpunt van het gemeentelijk milieubeleidsplan dat vorig jaar is vastgesteld en sluit aan op het duurzaamheidsbeleid van de Drechtsteden. Vanuit de Drechtsteden wordt samengewerkt om  inwoners en bedrijven te stimuleren minder energie te verbruiken en zelf duurzame energie op te wekken. Dat gebeurde de afge-lopen tijd onder meer met een inkoopactie voor zonnepanelen en een energiescan voor woonhuizen. Ook kreeg de regio de Lean & Green Award toegekend voor duurzame mobiliteit.

Lees meer over:

zonnepanelen gemeentekantoor
Deel dit bericht met je vrienden!