Alles over Sliedrecht...
Afbeelding bij nieuwsitem 'Sliedrecht betrekt huiseigenaren bij bepalen WOZ-waarde woning'
10dec 2013

Sliedrecht betrekt huiseigenaren bij bepalen WOZ-waarde woning

SLIEDRECHT - Alle ruim 6.300 huiseigenaren in de gemeente Sliedrecht kunnen vanaf zaterdag 14-12-2013 de WOZ-waarde van hun woning bekijken op de website van de gemeente Sliedrecht. Zij krijgen daarvoor deze week een brief met daarin uitleg over het initiatief van de gemeente. Daarin is ook vermeld hoe zij kunnen reageren op de hoogte van de WOZ-waarde voor het belastingjaar 2014 en over de gegevens die zijn gebruikt voor de waardebepaling van de eigen woning. Er kan tot 30 december 2013 gere-ageerd worden op de WOZ-waarde en de gegevens die voor de waarde-bepaling zijn gebruikt.

Wethouder Tanis: “Eerder dit jaar heeft Sliedrecht deelgenomen aan het landelijke project Doorbraak in Dienstverlening. Dat project is een initiatief van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).  Doel is om bewoners meer te betrekken bij beslissingen die de overheid neemt. Bijna 2.200 huisei-genaren konden in januari deelnemen aan de proef die uitgevoerd werd in Sliedrecht ‘West’. Op onze website kon een waarde- en woonlastenoverzicht geraadpleegd worden. Daarop stond onder meer de WOZ-waarde van de wo-ning vermeld. En ook de object- en marktgegevens en de ontwikkeling van de WOZ-waarde. Dat doen meer gemeenten in Nederland. Waar wij in de lande-lijke proef uniek in zijn is dat wij een buurtkarakteristiek opnemen en ook de verdeling van de woonlasten. Bewoners kunnen voor hun eigen situatie zien hoe die woonlastenverdeling is, waaronder de onroerende zaakbelasting".

"Ik juich het toe dat Gemeentebelastingen en Basisinformatie Drechtsteden, dat voor Sliedrecht de belastingheffing verzorgt, niet alleen het waarde- en woon-lastenoverzicht heeft ontwikkeld, maar ook dat zij er klaar voor zijn deze maand voor heel Sliedrecht de nieuwe werkwijze te kunnen uitvoeren. Ik vind dat belangrijk, want de uitkomsten van eerder dit jaar geven daar alle aanlei-ding toe. Maar liefst 880 Sliedrechters raadpleegden het overzicht. Via een reactieformulier kon aangegeven worden wat men van de WOZ-waarde vond. Of dat objectkenmerken of de staat van onderhoud anders waren dan in onze administratie stonden opgenomen. 77 bewoners maakten van die mogelijkheid gebruik. De reacties werden nog verwerkt voordat eind februari de belasting-aanslagen verzending plaatsvond. Dat heeft tot minder bezwaarschriften ge-leid, omdat meer burgers een goed herkenbare en vooraf zelf gecontroleerde WOZ-waarde in de bus kregen. Bewoners al vooraf betrekken bij beslissingen die wij als gemeente Sliedrecht nemen, dat is nu precies waar het mij om gaat.”

WOZ-uitvoering goed op orde
Eind vorige maand kwam de uitvoering door gemeenten van de Wet WOZ in het nieuws. Dat was naar aanleiding van het overzichtdat staatssecretaris Weekers van financiën naar de Tweede Kamer stuurde. Daarin was opgeno-men dat 80 van de 408 Nederlandse gemeenten de WOZ-uitvoering onvol-doende op orde hebben. Uit het overzicht van de staatssecretaris blijkt dat Sliedrecht de WOZ-uitvoering goed doet. “Als ik dat nog optel bij het betrek-ken van Sliedrechtse huiseigenaren bij de totstandkoming van de WOZ-waarde, dan durf ik gerust te stellen dat wij er steeds beter in slagen het ver-trouwen bij bewoners te vergroten.”, aldus wethouder Hans Tanis.Deel dit bericht met je vrienden!