Alles over Sliedrecht...
Afbeelding bij nieuwsitem 'Recreatief Knooppunt Sliedrecht haalbaar'
13dec 2013

Recreatief Knooppunt Sliedrecht haalbaar

SLIEDRECHT - Op 10 december 2013 heeft het College van burgemeester en wethou-ders  van Sliedrecht besloten om het haalbaarheidsonderzoek voor een Recreatief Knooppunt in Sliedrecht aan de gemeenteraad te presenteren. Het afgelopen jaar is er uitgebreid onderzoek gedaan naar de moge-lijkheden om in het gebied te noorden van de Betuwelijn, tussen de provinciale weg en de Tolsteeg, een Recreatief Knooppunt te realise-ren. Dat blijkt haalbaar als de gemeente zelf een deel van het gebied ontwikkelt en de rest overlaat aan de initiatieven van private partijen.

Wethouder Lavooi is blij met de uitkomst van het onderzoek, omdat het mogelijk lijkt om in dit gebied de “achtertuin” van Sliedrecht te realiseren. In het deel dat de gemeente zelf onder handen kan nemen, kan in ieder geval een nieuw sportcomplex voor voetbalvereniging Sliedrecht komen, met een goede parkeervoorziening. En er komt een vijver die als water-berging dient. Daarnaast wordt gedacht aan de aanleg van wandel- en rui-terpaden en er is ruimte voor particulieren met ideeën, zoals kleinschalige horeca, een visvijver, een minicamping of andere recreatieve voorzienin-gen die in het landelijke gebied passen. Ook wordt er geïnvesteerd in vei-lige fietsverbindingen, zowel vanuit het dorp als naar de Alblasserwaard.

Financieel haalbaar
De plannen zijn financieel haalbaar door de huidige voetbalvelden van het sportcomplex De Lockhorst als bedrijventerrein te ontwikkelen. Deze lo-catie is ook in regionaal verband aangewezen als bedrijventerrein dat no-dig is om ook vanaf 2016 gedurende 10 jaar te kunnen voldoen aan de vraag. Aan deze herontwikkeling houdt de gemeente geld over dat, als het aan het college ligt, wordt geïnvesteerd in een recreatiegebied voor de be-woners van Sliedrecht en de regio. Wat de gemeenteraad van de plannen vindt, wordt begin volgend jaar duidelijk. Voordat er stappen worden ge-zet voor een eventueel vervolg wordt de gemeenteraad eerst geïnformeerd over de uitkomsten van het onderzoek in een informatieve bijeenkomst.

Nieuwe velden voor vv Sliedrecht
Het bestuur van de voetbalvereniging is blij met de ontwikkelingen. De gebouwen op het huidige complex zijn nodig aan een opknapbeurt toe en ook de velden moeten over enige tijd gerenoveerd worden. “Zo worden twee vliegen in één klap gevangen. Omdat deze ontwikkeling eraan zat te komen, hebben we gewacht met het opknappen van onze kleedruimtes” aldus Kees Verhoef, de nieuwe voorzitter van vv Sliedrecht.Deel dit bericht met je vrienden!