Alles over Sliedrecht...
Afbeelding bij nieuwsitem 'Eerste paal voor bedrijventerrein 't Plaatje geslagen'
11feb 2014

Eerste paal voor bedrijventerrein 't Plaatje geslagen

SLIEDRECHT - Op vrijdag 7 februari hebben namens Scheepswerf Boer en Cape Global Holding, de heer L. van Andel en mevrouw L. Vermeulen de eerste paal voor bedrijventerrein ’t Plaatje geslagen.

Genodigden stapten om 14.30 uur aan boord van het schip De Majesteit, dat afgemeerd ligt in de gemeentehaven van Sliedrecht en voeren naar 'Het Plaatje'. Aan boord spraken de heer L. Van Andel van L. J. Boer Vastgoed BV, de heer J.P. Tanis, wethouder Financiën in Sliedrecht en de heer G. Veldhuijzen, gedeputeerde van de provincie Zuid Holland.

Hans Tanis: “Voor de regio is dit in alle opzichten een belangrijk moment. Een lange voorgeschiedenis wordt afgesloten en wij kunnen uitkijken naar een fantastisch centrum waar binnenvaartschepen snel en efficiënt worden gerepareerd en waar mensen in de sector worden opgeleid tot vakman.“

ROM-D
De regionale ontwikkelingsmaatschappij Drechtsteden (ROM-D) ontwikkelt het Plaatje in Sliedrecht tot bedrijfsterrein. De herontwikkeling van dit terrein is mede mogelijk gemaakt door subsidiebijdragen vanuit het Rijk, de Provincie Zuid Holland, de regio Drechtsteden en de gemeente Sliedrecht. Daarnaast heeft ROM-D Capital kapitaal beschikbaar gesteld.

Regionaal portefeuillehouder Richard Korteland: “Ik ben blij dat ROM-D een project als dit uitvoert. ROM-D heeft de kennis in huis om dat te doen en als regionale ontwikkelingsmaatschappij is ROM-D de aangewezen instantie om hiervoor ook subsidies van rijk en provincie binnen te halen. En dat is goed gelukt.”

Het Plaatje
Het Plaatje is een anderhalf hectare groot bedrijfsterrein aan de Beneden-Merwede. De herontwikkeling van dit terrein is een belangrijk project voor de maritieme economie in de Drechtsteden. De herontwikkeling van dit voormalig opslagterrein biedt kansen voor het behoud en creëren van werkgelegenheid in die bedrijfstak. Scheepswerf L.J. Boer Sliedrecht B.V. Binnenvaart Ontwikkelingscentrum (BOVC) en Cape Global Netherlands zullen zich op het Plaatje vestigen. 

Lange voorgeschiedenis
Het Plaatje was lange tijd in gebruik als opslagterrein en -haven van baggermaterieel van Adriaan Volker Baggermaatschappij. De laatste jaren gebruikten ook andere bedrijven het terrein voor opslag. Lange tijd werd overwogen het Plaatje te transformeren tot woningbouwlocatie. Door de behoefte aan natte bedrijventerreinen hebben de Drechtsteden er voor gekozen het Plaatje te ontwikkelen tot een maritiem cluster. Aan de lange geschiedenis kan sinds kort worden toegevoegd dat er zich op en rond het Plaatje mogelijk explosieven uit Wereldoorlog II bevinden. De werkzaamheden kunnen daarbij, zij het met een lichte vertraging, gewoon doorgang vinden.

Werkzaamheden
De herinrichting van het Plaatje is onlangs gestart. Het terrein wordt nu bouwrijp gemaakt. Dit werk wordt uitgevoerd door de firma Van den Herik uit Sliedrecht Het terrein wordt waar nodig gesaneerd en uiteindelijk een meter opgehoogd. Naar verwachting wordt vanaf eind april de nieuwe kademuur aangelegd. Ook dat werk is in aanbesteding gegund aan Van den Herik. Zodoende kan in februari de eerste paal voor de fundering van loodsen worden geslagen. De panden worden door ABB Bouwgroep in Sliedrecht gebouwd in opdracht van L. J. Boer Vastgoed.

Naar verwachting kunnen de nieuwe bedrijfspanden medio 2015 in gebruik worden genomen. Deel dit bericht met je vrienden!