Alles over Sliedrecht...
Afbeelding bij nieuwsitem 'Raad buigt zich over Watertorenterrein'
12feb 2014

Raad buigt zich over Watertorenterrein

SLIEDRECHT - De gemeenteraad van Sliedrecht behandelt binnenkort een collegevoorstel om het verzoek van de ontwikkelaar van het Watertorenterrein voor het in procedure brengen van een ontwerpbestemmingsplan, af te wijzen. In een opiniërende bijeenkomst van 25 februari 2014 en in een besluitvormende raadsvergadering van 11 maart 2014, staat het collegevoorstel op de agenda.

Ook vraagt het college de gemeenteraad in te stemmen om, met inzet van het college, met de projectontwikkelaar tot nadere afspraken te komen over de invulling van woningbouwontwikkeling op het Watertorenterrein. Die kan vervolgens vertaald worden in een aangepast stedenbouwkundig plan.
In de loop van de tijd zijn bij de gemeente twijfels gerezen over de afzetmogelijkheden van de voorziene woningen op de huidige woningmarkt. Het is zeer de vraag of het bestemmingsplan binnen de planperiode van 10 jaar economisch uitvoerbaar is. Daarom is aan de projectontwikkelaar gevraagd de behoefte aan het gewenste type woningen en de daarbij behorende prijsklassen op het Watertorenterrein nader te onderbouwen. In afwachting daarvan zijn de werkzaamheden aan het voorontwerpbestemmingsplan gestopt.
 
Op 16 oktober 2013 heeft de projectontwikkelaar vervolgens de gemeenteraad verz.cht een besluit te nemen over het herzien van het huidige bestemmingsplan en daarmee het ontwerpbestemmingsplan in procedure te nemen.
 
Sinds 2003 is de gemeente Sliedrecht met projectontwikkelaar Guis ( N.V. de Watertoren) in overleg over woningbouwontwikkeling op het Watertorenterrein.
 
De projectontwikkelaar is eigenaar van de grond en wil hier koopappartementen bouwen in het dure en middeldure segment.
Na een lange periode van overleg met de projectontwikkelaar en belanghebbende omwonenden besloot de gemeenteraad van Sliedrecht op 4 oktober 2010 in te stemmen met het in procedure brengen van het voorontwerpbestemmingsplan Watertorenterrein, voor de bouw van circa 200 appartementen en grondgebonden woningen.
 
Vanaf 3 februari 2011 heeft het voorontwerpbestemmingsplan ter inzage gelegen in het kader van de inspraak. Hierop zijn vervolgens circa 60 inspraakreacties ontvangen. Het besluit van de raad en de reactie van de projectontwikkelaar zijn nodig om op de inspraakreacties te reageren en de bestemmingsplanprocedure te vervolgen.
 
Beide openbare vergaderingen beginnen om 20.00 uur en vinden plaats in het oude raadhuis, Dr. Langeveldplein 30 in Sliedrecht. 


Deel dit bericht met je vrienden!