Alles over Sliedrecht...
Afbeelding bij nieuwsitem 'Aanpassen plan Burgemeester Winklerplein'
28feb 2014

Aanpassen plan Burgemeester Winklerplein

SLIEDRECHT - Op 28 juni 2011 is de gemeenteraad van Sliedrecht akkoord gegaan met het Masterplan voor de herontwikkeling van Burgemeester Winklerplein. Voor de economische uitvoerbaarheid van het plan is er toen van uitge-gaan dat de situatie van de huidige woningmarkt zich zou herstellen naar het niveau van voor 2008 (voor de kredietcrisis). Geconstateerd moet ech-ter worden dat zich dat herstel niet heeft voorgedaan waardoor het plan op onderdelen niet financieel sluitend is.

Projectontwikkelaar De Windroos heeft, op aandringen van de Stuurgroep Burgemeester Winklerplein, de gemeente verzocht om zich nader op het plan te mogen bezinnen. De gemeente heeft hiermee ingestemd met als voorwaar-de, dat de doelstelling van een integrale reconstructie en vernieuwing van het Burgemeester Winklerplein gehandhaafd blijft. Een aantrekkelijk boodschap-penwinkelcentrum rondom een modern plein te midden van een gevarieerd woningaanbod is nog steeds het doel van de herontwikkeling.

Na gesprekken met betrokken partijen, waaronder de ondernemersvereniging en Tablis Wonen, heeft De Windroos voorgesteld om de bouwvolumes en fasering aan te passen. In de uitwerking denkt De Windroos aan minder te bouwen woningen en meer te handhaven bebouwing en infrastructuur.

De Windroos heeft toegezegd eind maart 2014 een aangepast uitvoerbaar plan te presenteren op basis waarvan nieuwe afspraken kunnen worden gemaakt. De gemeente streeft er naar in mei/juni 2014 de resultaten van de studie be-kend te maken.Deel dit bericht met je vrienden!