Alles over Sliedrecht...
Afbeelding bij nieuwsitem 'Aanpak vergroten bereik minimabeleid werkt'
28feb 2014

Aanpak vergroten bereik minimabeleid werkt

SLIEDRECHT - Het gebruik van minimaregelingen in Sliedrecht is toegenomen. Na het verschijnen van de evaluatie over het minimabeleid in 2013 heeft wethouder Lavooi zich hard gemaakt voor het opstellen van een plan van aanpak om de minimaregelingen goed onder de aandacht te brengen. Het plan van aanpak is door de SDD in samenwerking met de gemeente Sliedrecht als ontwikkeld en uitgevoerd. In oktober 2013 is dit plan vervolgens Drechtstedelijk vastgesteld.

Naast het actief benutten van de reguliere voorlichtingsinstrumenten en directe mailing naar cliënten is ingezet op het informeren van lokale organisaties en verenigingen. Vooropgesteld dat later dit jaar een totale evaluatie nog regiobreed uitgevoerd en gepresenteerd wordt is door Sliedrecht gevraagd om een eerste resultaatmeting van het effect van de inspanningen in Sliedrecht. Deze eerste gegevens geven een bemoedigende indruk dat de aanpak het gewenste effect oplevert.

Bereik toegenomen
Uit de cijfers blijkt dat het bereik is toegenomen. De percentages in Sliedrecht liggen nu beduidend hoger boven het gemiddelde in de Drechtsteden, met uitzondering van het onderdeel Bonussen Vrijwilligerswerk. Hoewel ook hier een toename is te zien zijn aantallen ervan nog te gering daar conclusies aan te verbinden. Het geeft wel aan op dit onderdeel alert te zijn.

Met name de forse toename van het gebruik van het SMS kinderfonds is opvallend. Het aantal kinderen dat gebruik maakte van het SMS kinderfonds steeg in Sliedrecht met 40 % terwijl de stijging regionaal 13,6% bedroeg. Ook het gebruik van het Persoonlijk Minima Budget en de collectieve ziektekostenverzekering voor de aanvullende verzekering ligt beduidend boven het gemiddelde. Wethouder Lavooi merkt op dat het tegengaan van onderbenutting van de minimaregelingen door onbekendheid blijvende aandacht verdient.

Meer informatie
Hebt u een laag inkomen, een bijstandsuitkering, minimumloon of alleen AOW? Dan hebt u misschien recht op een van de minimaregelingen. Een overzicht van alle mogelijkheden is te raadpegen op de website www.drechtstedenaanhetwerk/minimaDeel dit bericht met je vrienden!