Alles over Sliedrecht...
Afbeelding bij nieuwsitem 'Advies informateur coalitievorming Sliedrecht '
04apr 2014

Advies informateur coalitievorming Sliedrecht

SLIEDRECHT - Op 27 maart kreeg informateur Rinus Houtman de opdracht van de raad om advies uit te brengen over een zo kansrijk mogelijke coalitie voor Sliedrecht gebaseerd op de verkiezingsuitslagen- en programma’s met als leidraad het programma van de SGP-ChristenUnie. Op 8 april is er een extra openbare raadsvergadering waarin de informateur zijn advies nader toelicht.

Brede coalitie
Op basis van de gevoerde gesprekken met de politiek, burgemeester, ge-meentesecretaris en griffier stelt de informateur voor om een zo breed mo-gelijk samengesteld college te kiezen. Hij benadrukt niet teveel energie te steken in de verschillen, maar vooral te richten op de grote opgaven, zoals de decentralisaties waar de gemeente komende jaren voor staat. Maar ook over langlopende projecten zoals Burgemeester Winklerplein, Watertoren-terrein en Staatsliedenbuurt zullen knopen moeten worden doorgehakt. En er moeten op korte termijn besluiten worden genomen over het Recreatief Knooppunt en het eventueel “omklappen” van de sportvelden en wellicht een herstart van het Baggerfestival.

Hecht team
De informateur benadrukt dat het nieuwe college een kundig, daadkrach-tig, hecht team moet vormen, die het nemen van moeilijke beslissingen niet uit de weg gaat. Daarnaast zal het nieuwe college om goed te kunnen besturen bewonersparticipatie verder moeten ontwikkelen samen met be-trokkenen.

Proces
Dinsdagavond 8 april spreekt de raad zich uit over het advies van de in-formateur. Als de raad het advies ter kennisname aanneemt kan de forma-teur starten. Het initiatief hiervoor ligt bij de grootste partij de SGP-CU. Vanuit het formatieproces kan zo snel mogelijk worden gewerkt aan de coalitievorming.

Klik hier voor het concept 'Rapport Informatieronde.'

Zie ook:
Rinus Houtman benoemd tot Informateur in Sliedrecht (do, 20 mrt 2014)


Deel dit bericht met je vrienden!