Alles over Sliedrecht...
Afbeelding bij nieuwsitem 'Goedgevulde orderportefeuille IHC Merwede'
09apr 2014

Goedgevulde orderportefeuille IHC Merwede

SLIEDRECHT - IHC Merwede heeft haar orderportefeuille in 2013 op de hoofdsectoren offshore en bagger
belangrijk weten te vergroten. Het bedrijf noteerde vorig jaar voor bijna € 1,8 miljard aan nieuwe
orders. De orderportefeuille kwam daarmee eind 2013 uit op ruim € 1,7 miljard, hetgeen gelijk
staat aan een werkvoorraad van ongeveer 2 jaar.

IHC Merwede ontwikkelt en bouwt innovatieve schepen en geavanceerd equipment, en levert
life cycle support diensten voor 3 markten: de baggersector, offshore constructie en natte
mijnbouw. Ondanks de wereldwijde economische situatie en het effect daarvan op de maritieme
industrie presteerden deze markten redelijk tot goed.

De omzet van IHC Merwede is vorig jaar uitgekomen op € 985 miljoen (2012: € 895 miljoen) en
de nettowinst op € 56 miljoen (2012: € 37 miljoen). Het bedrijf ziet de ontwikkelingen voor 2014
positief tegemoet.

Marktontwikkelingen
De scheepsbouwmarkt wordt gekenmerkt door een enorme overcapaciteit in schepen en
werven als gevolg van de aanhoudende economische onzekerheid. Hierdoor is de concurrentie
voor IHC Merwede in 2013 verder toegenomen; andere spelers begeven zich op de bagger en
offshore markten om hun weggevallen markten te compenseren. IHC Merwede heeft zich
echter kunnen onderscheiden door de consequente focus op het leveren van toegevoegde
waarde voor haar klanten.

In de baggermarkt zet de tendens zich voort dat nieuwe investeringen zeer selectief worden
bepaald, afhankelijk van nieuwe regelgeving en portfolio aanvullingen. Positief zijn de
ontwikkelingen bij staatsbedrijven, die in hun besluitvorming autonoom staan tegenover de
wereldwijde economische ontwikkelingen.

Voor de mijnbouwmarkt is het huidige economische klimaat ongunstig om grootschalige
ontwikkelingen te starten in alternatieve winningsmogelijkheden. IHC Merwede blijft echter
actief op de terreinen van nearshore/onshore mining en studies voor deep-sea mining. De
verwachting is dat investeringen in equipment in hoge mate bepaald zullen worden door
veranderingen in politieke en economische randvoorwaarden.

De offshore markt blijft volop in beweging. IHC Merwede profiteerde hier in 2013 van door de
verkoop van diverse schepen en equipment, waarbij de verkoop van 6 pijpenleggers aan
SapuraKencana en Subsea 7 de grootste order voor IHC Merwede ooit betekende. De
verwachting is dat verdere investeringen, gerelateerd aan de Braziliaanse markt, niet zullen
uitblijven, waarbij IHC Merwede er alle vertrouwen in heeft dat zij haar sterke, betrouwbare
positie in deze markt verder zal kunnen uitbouwen.

Strategie
De 4 speerpunten van IHC Merwede (internationalisatie, groei, product- en procesontwikkeling,
en interne en externe samenwerking) liepen in 2013 wederom als een rode draad door de
ondernemingsstrategie. Zo dient de implementatie van het One IHC Merwede programma zorg
te dragen voor een standaardisering van gereedschappen en processen binnen alle
bedrijfsonderdelen van IHC Merwede, teneinde de efficiency binnen de onderneming verder te
verbeteren.

“We zijn verheugd te kunnen bevestigen dat onze orderportefeuille in het afgelopen boekjaar
aanzienlijk is toegenomen," aldus Bram Roelse, president-directeur van IHC Merwede. "Dit is te
danken aan de succesvolle implementatie van onze lange termijn strategie, met name in de
bagger en offshore markt. Het zorgt er tevens voor dat we de komende jaren vanuit een sterke
positie kunnen doorgroeien en biedt ons een stabiel fundament voor verdere ontwikkeling op
een wereldwijde basis."Deel dit bericht met je vrienden!