Alles over Sliedrecht...
Afbeelding bij nieuwsitem 'Geen maatregelen voor geluidsreductie Betuwelijn' Als het materieel niet stiller wordt, wordt op termijn wel actie ondernomen
18apr 2014

Geen maatregelen voor geluidsreductie Betuwelijn

SLIEDRECHT - Wanneer met het huidige materieel de capaciteit van de Betuweroute ten volle zal worden benut, zullen de geluidsnormen worden overschreden. De voorziene overschrijding betekent dat indien het materieel niet stiller wordt er op termijn maatregelen getroffen moeten worden. De staatssecretaris (Wilma Mansveld, red.) verwacht echter dat het huidige materieel langzaam maar zeker stiller zal worden.’ Bovenstaande is te lezen in de informatiebrief die de fracties in de Sliedrechtse gemeenteraad hebben gehad van het college van Burgemeester en Wethouders.

De fracties werden geïnformeerd over de resulaten van de milieueffect-rapportage (MER) die ProRail, de beheerder van de Betuwelijn, in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft laten uitvoeren. De MER-evaluatie geeft geen aanleiding tot het nemen van aanvullende maatregelen op Sliedrechts grondgebied. ‘Met uitzondering van mogelijke maatregelen voor de vermindering van trillingshinder’, zo is te lezen in de brief.  Bij één woning is een overschrijding van de richtwaarden voor trillingshinder geconstateerd. Het ministerie laat verder onderzoek uitvoeren naar naar oorzaken en mogelijke oplossingen. Voor wat betreft geluid is de conclusie dat op dit moment in Sliedrecht geen vastgestelde waarden worden overschreden.

Of er in de toekomst maatregelen noodzakelijk zijn zal vanaf 2014 jaarlijks moeten blijken uit de nalevingsrapportages van ProRail waarbij getoetst wordt of voldaan wordt aan zogenaamde geluidproductieplafonds die op grond van de nieuwe geluidwetgeving zijn vastgesteld voor de Betuweroute.

Actiegroep
In Sliedrecht is geluidsoverlast door goederentreinen die over de Betuwelijn razen nooit echt een issue geweest. Vanuit de samenleving zijn daar nimmer klachten over geweest laat staan dat er een actiegroep is gevormd zoals in Hardinxveld-Giessendam en Giessen-Oudekerk. Onder druk van Stichting Aanpak Overlast Betuweroute, die is onstaan uit deze actiegroep, zijn er extra geluidsmetingen verricht.  De gemeenteraad van Hardinxveld-Giessendam heeft begin 2013 een brief gestuurd naar de leden van de Vaste Kamercommissie voor Infrastructuur en Milieu. Dat heeft geleid tot Kamervragen. Ook de gemeente Sliedrecht stuurde een brief naar deze commissie. Vooral bedoeld ter ondersteuning van de buren, die overlast ondervinden van piekgeluiden en onder andere pleiten voor stillere treinen en het opleggen van snelheidsbeperkingen als de wagons over dit deel van de Betuwelijn denderen.

Ofschoon het ministerie erkent dat bij maximale benutting de geluidsnormen worden overschreden, worden (nog) geen maatregelen genomen. Dat gebeurt pas als het materieel niet stiller wordt.Deel dit bericht met je vrienden!