Alles over Sliedrecht...
Afbeelding bij nieuwsitem 'Sliedrecht is weer zeven decorandi rijker'
25apr 2014

Sliedrecht is weer zeven decorandi rijker

SLIEDRECHT – Vrijdagmorgen vond ook in Sliedrecht de jaarlijkse lintjesregen plaats. Burgemeester Bram van Hemmen reikte in zalencentrum De Lockhorst zeven Koninklijke Onderscheidingen uit. Annigje Visser – den Besten, Metje Netta Prins – Meijdam , Adriana Teeuw – den Rooijen, Arie Schouten, Bastiaantje Johanna Görtemöller – van Willigen, Connie de Bruin en Johan Huisman werden benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Annigje Visser – Den Besten is sinds 2003 lid van de NBvP Vrouwen van Nu-afdeling in Sliedrecht. Ze trad in 2007 toe tot het bestuur en twee jaar later volgde ze Riet van den Heuvel op als voorzitter. Eerst voor een jaar, maar dat zijn er nu al meer dan vijf geworden. Mevrouw Visser – Den Besten wordt omschreven als heel plichtsgetrouw en zorgzaam. Vrouwen van Nu heeft circa honderd leden die eenmaal per maand bijeenkomen in Overslydrecht voor een gezellige avond. Soms met een spreker, soms voor een cabaretvoorstelling of een creatieve avond. Meestal wordt er twee keer per jaar een reisje gehouden en diverse andere activiteiten, zoals een fair, een fietstocht en handwerkmiddagen. Met de andere afdelingen in de regio wordt elk jaar een streekmiddag/avond gehouden die beurtelings door een afdeling wordt verzorgd.

Mevrouw Visser – Den Besten is ook betrokken bij het ouderenwerk in de Hervormde Gemeente. Ze is al zestien jaar actief als gastvrouw. Als tweede voorzitter neemt ze regelmatig de leiding over. Vanaf 2000 is ze binnen de Hervormde Gemeente ook Spring In-vrijwilligster. Dit is een hulporganisatie van de diaconie. De doelstelling is in te springen als een oudere daar om vraagt.

Mevrouw Visser – den Besten geeft eenmaal per maand workshops aan tien dames om kaarten te maken. Eenmaal per jaar, aan het einde van de zomer, viert de buurt waarin ze woont (jong en oud) een feestje. Mevrouw Visser- den Besten organiseert dit alleen en van a tot z.

Metje Netta Prins – Meijdam heeft samen met haar echtgenoot jarenlang tientallen kinderen voor kortere en langere tijd opgevangen en een veilig huis geboden. Vanuit crisissituaties maakten zij deel uit van het eigen gezin. Na verloop van tijd keerden de kinderen terug naar hun ouders of werden ze in een pleeggezin geplaatst. Een aantal van hen is gebleven. Op dit moment woont er nog één pleegdochter van zestien jaar in huize Prins.

Adriana Teeuw – den Rooijen zet zich sinds 1985 als vrijwilliger in voor verpleeghuis Waerthove. Haar man was als schipper werkzaam in de binnenvaart. Doordat hij werd getroffen door een ernstige ziekte moest het gezin naar de wal en kwamen ze in 1985 in Sliedrecht wonen. Mevrouw Teeuw heeft tot zijn overlijden in 1996 mantelzorg verleend aan haar man. Ze heeft zich sinds 1985 ook intensief ingezet als vrijwilligster door het bezoeken van bewoners, koffie schenken, hulp bij maaltijden en inzet bij activiteiten. De afgelopen twintig jaar is ze elke donderdag aanwezig bij de kapsalon om bewoners te begeleiden. Daarnaast was ze op de andere dagen tot 2012 vaste vrijwilliger bij de toko (later het restaurant) voor het bedienen en begeleiden van bewoners. Dit wordt na de verbouwing van het verpleeghuis op een andere manier voortgezet. Ook is ze altijd aanwezig en inzetbaar bij speciale activiteiten, zoals de zomermarkt, vakantieweken en Kerstvieringen.

Arie Schouten is de oprichter, voorzitter en inspirator van het Christelijk Sliedrechts Mannenkoor Ichthus, dat in 2014 haar 25-jarig bestaan viert. Ichthus is één van de grootste mannenkoren van Nederland. Het koor is interkerkelijk en heeft landelijke bekendheid. De koorleden komen uit de wijde regio. Ongeveer tien keer per jaar wordt er in concertvorm gezongen. Alleen of met anderen, op uitnodiging of zelf georganiseerd. Meestal voor goed gevulde kerken en zalen. Ook wordt het mannenkoor regelmatig gevraagd mee te werken aan radio- en tv-programma’s als ‘Laat ons de rustdag wijden‘ en ‘Nederland zingt‘.

Van 1990 tot 2000 is de heer Schouten kerkrentmeester geweest van de Nederlands Hervormde Kerk in Sliedrecht.

Bastiaantje Johanna Görtemöller – van Willigen helpt sinds de oprichting  van de lokale club Anders Actieven in 1983 uitkeringsachtigen met houtbranden, potten bakken, tekenen en schilderen. Ook zat ze een poos in het bestuur en verzorgde ze crea-middagen voor mensen die in een regeling liepen (bijvoorbeeld WAO, WW of bijstand). Mevrouw Görtemöller heeft vele mensen de beginselen van het schilderen en tekenen geleerd.

Vanaf 1992 is ze in het Sliedrechts Museum op de Kerkbuurt vrijwillig actief  als suppoost en helpt ze bij het inrichten van exposities. Ze heeft er ook geïnventariseerd en zelfs geëxposeerd met haar eigen kunst en die van haar dochter en kleindochter.

Johan Huisman en Connie de Bruin hebben allebei in de Sliedrechtse gemeenteraad gezeten namens de Partij van de Arbeid. Huisman is raadslid geweest van 2002 tot 2014 en De Bruin van 2000 tot 2014. Beiden zijn gestopt omdat ze bij de verkiezingen op 19 maart jongstleden niet werden herkozen. De Bruin liet naast haar rode hart ook geregeld haar groene hart spreken als milieugerelateerde onderwerpen op de agenda stonden. Huisman zat opiniërende bijeenkomsten voor.Deel dit bericht met je vrienden!