Alles over Sliedrecht...
Afbeelding bij nieuwsitem 'Misschien wel windmolens aan de overkant van de rivier'
28apr 2014

Misschien wel windmolens aan de overkant van de rivier

SLIEDRECHT – Er komen geen windmolens op Sliedrechts grondgebied, zo heeft Provinciale Staten een jaar geleden besloten. Echter, aan de overkant van de rivier, door Dordrecht omschreven als de Merwedezone (zie het kaartje hiernaast), zouden ze wel uit de grond kunnen schieten.

Door Erik de Bruin

In het zicht van bewoners van Baanhoek. Waar precies is nog onduidelijk. ,,Dat gaan we de komende periode onderzoeken”, legt een woordvoerder van de gemeente Dordrecht uit. ,,We zitten nog in de eerste fase.” Er is in 2013 een globaal onderzoek verricht. Dat leverde vier zoekgebieden op die kansrijk zijn voor het realiseren van windenergie, waaronder de Merwedezone tegenover Sliedrecht. Op onderstaande kaart is te zien dat het een vrij groot gebied is. Verder onderzoek moet uitwijzen waar in dit rode vlak eventueel windmolens geplaatst kunnen worden en hoeveel. Dat kan dicht bij de rivier zijn, maar ook een stuk verder Dordrecht in. In dit onderzoek wordt rekening gehouden met allerlei kaders en randvoorwaarden. Bijvoorbeeld geluid, schaduw, afstand tot woonhuizen en de flora en fauna.

Informatiebijeenkomst

Er wordt de komende maanden gewerkt aan een zogeheten Milieu Effect Rapportage (MER). ,,Als we daarmee klaar zijn, koppelen we het terug en gaan we voor elk gebied een informatiebijeenkomst houden met weer mogelijkheid tot inspraak”, aldus de woordvoerder. Hij zegt weer omdat begin maart een stadsbrede informatiebijeenkomst is gehouden die werd aangekondigd op de gemeentelijke website van Dordrecht en in lokale media. Inwoners van Sliedrecht, maar ook Binnenmaas en Zwijndrecht (de andere drie zoekgebieden zijn tegenover deze gemeenten) zijn hier niet specifiek over geïnformeerd. Als verder (lees: preciezer) in kaart is gebracht waar en hoeveel windmolens mogelijk zijn, worden aankomende zomer informatiebijeenkomsten gehouden in/bij de betreffende zoekgebieden. ,,Wat betreft de Merwedezone zullen we daarvoor ook inwoners van Sliedrecht uitnodigen. Dat zal waarschijnlijk via de gemeente Sliedrecht gaan.”

Driedimensionale weergaves

Hij vervolgt: ,,Tijdens deze informatiebijeenkomst wordt door middel van objectieve 3D-weergaves een realistisch beeld getoond. Overigens staat dan nog niets vast. We laten alleen de verschillende mogelijkheden zien. De aanwezigen kunnen daarop reageren, zoals ze dat tot 9 april ook konden doen door aan te geven waar tijdens het MER-onderzoek ook naar gekeken moet worden naast de wettelijke kaders en randvoorwaarden. Het is een heel zorgvuldig proces waarvoor door de gemeenteraad een uitvoeringsagenda is vastgesteld. We willen dit stapje voor stapje en zoveel mogelijk in overleg met bewoners en bedrijven realiseren.”

‘Van alle inwoners’

Een besluit van de Dordtse gemeenteraad over de MER en de uiteindelijke plaatsing van windmolens laat nog wel even op zich wachten. Op z’n vroegst in 2015 zou dit van de grond kunnen komen. Afhankelijk van ondernemers die hierop inspringen. ,,De gemeente stelt alleen de geschikte locaties vast. Daarna laten we het over aan de markt. Burgerinitiatieven zoals die elders in Nederland zijn ontstaan door windcoöperaties te vormen, juichen we toe.  Door Dordtse windaandelen met rendement te kopen of echte Dordtse groene stroom af te nemen, wordt windenergie iets van alle inwoners.”

De gemeente voert de MER- en inspraakprocedure zelfstandig uit om de regie te houden en daarmee te voorkomen dat de provincie locaties aanwijst, zoals al wel aan de andere kant van de gemeente is gebeurd bij de Dordtse Kil.

Bovenstaand artikel beantwoordt de vraag die CDA-raadslid Vincent Prins eind vorige week op Twitter stelde aan de gemeente Sliedrecht of bewoners van Baanhoek over dit windmolenproces zijn geïnformeerd door de gemeente Dordrecht. Gemeentevoorlichtser Monique Boer laat weten dat hierover technische vragen zijn gesteld. Onder andere of de gemeente een zienswijze heeft ingediend bij de overburen. Ze kan dat pas laten weten als alle technische vragen zijn beantwoord.Deel dit bericht met je vrienden!