Alles over Sliedrecht...
Afbeelding bij nieuwsitem 'Rinus Houtman heeft concept raadsprogramma Sliedrecht gereed'
30apr 2014

Rinus Houtman heeft concept raadsprogramma Sliedrecht gereed

SLIEDRECHT - Onder leiding van formateur Rinus Houtman hebben de politieke partijen zich de afgelopen twee weken gebogen over het nieuwe raadsprogramma voor de periode 2014-2018. Dit programma, met als titel “Sliedrecht vooruit” is een programma op hoofdlijnen.

Partijen willen daarmee vooral ruimte bieden aan bewoners, bedrijfsleven, scholen en andere maatschappelijke organisaties om te komen met
eigen ideeën en initiatieven. Het concept raadsprogramma wordt op 13 mei ter besluitvorming voorgelegd aan de gemeenteraad.

Bewoner centraal
De bewoner van Sliedrecht staat centraal. Dat is één van de uitgangspunten in het concept raadsprogramma. Samen met de bewoners, instellingen en bedrijven willen partijen kijken naar wat er leeft in de samenleving en welke wensen er zijn. Ook worden de bewoners meer betrokken bij de eigen woonomgeving en bij het maken van beleid.

Knopen doorhakken en versnellen
De partijen willen knopen doorhakken. Bijvoorbeeld bij het Recreatief Knooppunt en grote bouwprojecten zoals het Burgemeester Winklerplein, Watertorenterrein, Kerkbuurt en de locatie Lanser. Maar ook andere onderwerpen worden versneld opgepakt. In 2015 wordt een evenementenbeleid ontwikkeld en het jeugdbeleid herijkt. Nog in 2014 komt een nieuw verkeersbeleidsplan waarin de voorrangssituatie op de rotondes wordt
bekeken. De afrit van de A15 bij Baanhoek West wordt uiterlijk 2015 aangelegd.

Sterke lokale economie
De lokale economie krijgt de komende raadsperiode extra aandacht. Er komt een Bedrijfscontactfunctionaris, die samen met de ondernemers gaat kijken naar zaken als het vestigingsklimaat, werkgelegenheid en vermindering van de regeldruk.

Vier sporen voor een sluitende begroting
Om de ambities uit dit raadsprogramma te kunnen betalen wordt ingezet op een viertal bezuinigingssporen. Dat zijn: de subsidies, het vastgoed van de gemeente, de kostendekking van allerlei tarieven en de samenwerking en bedrijfsvoering. Partijen hebben afgesproken dat de onroerende zaakbelasting (OZB) stijgt met het inflatiepercentage. Pas als de vier bezuinigingssporen niet genoeg opleveren, dan is een extra OZB
verhoging bespreekbaar. Ook is een dergelijke verhoging bespreekbaar als extra geld nodig is om grote projecten te betalen.

Doorontwikkeling ambtelijke organisatie.
De ambtelijke organisatie moet zich de komende periode verder gaan ontwikkelen naar een regieorganisatie. In de ambtelijke cultuur staat dienstbaarheid centraal.

Aanvullende afspraken
Over een paar belangrijke onderwerpen, waaronder het evenementenbeleid, willen partijen nog aanvullende afspraken maken. Deze afspraken worden opgenomen in een coalitieakkoord. Dit akkoord wordt naar verwachting volgende week opgesteld.

Hoe verder?
Op 13 mei stelt de raad het concept raadsprogramma vast. Tot die tijd worden bewoners, scholen, maatschappelijke organisaties en bedrijven uitgenodigd om op het concept te reageren. Reacties kunt u op verschillende manieren kenbaar maken: ofwel rechtstreeks bij de politieke partijen ofwel via de griffie (e-mailadres griffie@sliedrecht.nl). Uiteraard kunt u gebruik maken van de mogelijkheid om tijdens de raadsvergadering in
te spreken. U kunt hiervoor contact opnemen met de griffie, via het bovenstaand emailadres of telefoonnummer 0184-495986. Doe dit wel uiterlijk vóór dinsdag 13 mei 2014 (de dag van de bijeenkomst) 12.00 uur. Zodra alle kandidaat wethouders bekend zijn worden de portefeuilles verdeeld. De wethouders worden naar verwachting in de raadsvergadering van 13 mei benoemd.

Klik hier voor het volledige concept Raadsprogramma 2014-2018: 'Sliedrecht vooruit".

Zie ook:
Rinus Houtman benoemd tot Informateur in Sliedrecht (do, 20 mrt 2014)


Deel dit bericht met je vrienden!