Alles over Sliedrecht...
Afbeelding bij nieuwsitem 'CDA Fractie doet niet meer mee aan coalitieonderhandelingen'
09mei 2014

CDA Fractie doet niet meer mee aan coalitieonderhandelingen

SLIEDRECHT – In aanloop naar de volgende coalitiebespreking op vrijdag 9 mei heeft het CDA Sliedrecht – alle inspanningen om een nieuwe wethouderskandidaat te vinden ten spijt – besloten niet verder deel te nemen aan dit overleg. Dat heeft de fractie donderdagavond laat bekendgemaakt middels een persbericht.

Hierin schrijft de fractie “dat het na een intensieve periode – waarin we ook nog eens op zoek moesten naar een  nieuwe wethouderskandidaat – steeds meer duidelijk is geworden dat er geen sprake is van wat de informateur (Rinus Houtman, red.) voor ogen had toen hij een brede coalitie wilde smeden.” “Houtman adviseerde de krachten te bundelen en de energie niet te richten op verschillen,  maar op de gezamenlijke bestuurlijke opdracht”, zo is verder te lezen. “Al in het debat over het advies van de informateur (op 8 april, red.) heeft het CDA gezegd dat het politieke proces zich niet mag verplaatsen van de openbaarheid van de raadszaal naar de beslotenheid van het college. Voor onze fractie is duidelijk geworden dat bij de gesprekken over de uitwerking van het nu voorliggende raadsprogramma de oude politieke mechanismes en weerstanden nog volop aanwezig zijn. Daarom hebben we unaniem besloten niet meer deel te nemen aan de coalitiebesprekingen.”

Verantwoording

In de openbare raadsvergadering op dinsdagavond 13 mei legt de CDA-fractie verantwoording af.  Afgelopen dinsdag bracht de gemeente nog een persbericht naar buiten dat de hervatting van de coalitieonderhandelingen constructief was verlopen. Houtman zei eind deze week duidelijkheid te verwachten over de portefeuilleverdeling. CDA-fractievoorzitter Ton Spek beaamde dat, maar hield nog wel onder de pet wie de nieuwe wethouderskandidaat is. In het persbericht wordt haar naam niet genoemd. De fractie denkt erover na of het verstandig is dit nog wel bekend te maken en zo Ja wanneer. Na het plotselinge besluit van Ad de Waard op donderdag 24 april om zich niet langer kandidaat te stellen, ondernam de partij een snelle zoekactie. Het CDA slaagde erin een kandidate te vinden en schoof maandagavond aan bij de coalitiebespreking, die voornamelijk tot doel had overeenstemming te bereiken over de portefeuilleverdeling. Spek stelde dat zijn partij een stempel wil kunnen drukken op de uitvoering van het raadsprogramma en anders niet meedoet. Daarmee gaf hij al aan dat het vinden van een nieuwe wethouderskandidaat niet automatisch deelname aan de coalitie betekent.

Beschouwing

Wat is nu de stand van zaken? Zoals de kaarten op dit moment liggen treden de christendemocraten toe tot de oppositie (fractievoorzitter Ton Spek heeft dat ook al eens zo verwoord als het uitonderhandelen van de portefeuilles niet het gewenste resultaat zou opleveren) en laten zij het besturen de komende vier jaar over aan de SGP-ChristenUnie, PRO Sliedrecht en de VVD. De twee laatstgenoemde partijen wisselen zodoende stuivertje met het CDA en de PvdA. Zo simpel kan het zijn, maar dat is misschien te kort door de bocht. Een denkfout is in het doorgaans complexe en soms ondoorzichtige politieke proces snel gemaakt. Vandaar dat we hieronder de hele puzzel uitleggen.

De drie overgebleven partijen zijn nu samen met Houtman aan zet. Zoveel is al wel zeker. Vanavond schuiven zij als het goed is weer aan. Laatstgenoemde wilde op een zo breed mogelijke coalitie aansturen en moet na een maand onderhandelen concluderen dat de optie die hij als eerste wilde en mocht onderzoeken de prullenbak in kan. De PvdA erbij halen heeft hij al als ‘geen reële optie’ bestempeld. Volgens Houtman ligt het het niet voor de hand dat de PvdA en PRO Sliedrecht samengaan in één college. De sociaaldemocraten hebben het gedrag en de houding van PRO soms als storend ervaren in de afgelopen raadsperiode.  Dat kwam er in de raadsvergadering van 8 april uit.

Een college bestaande uit twee fracties (dat zou getalsmatig mogelijk zijn als de SGP-ChristenUnie en PRO Sliedrecht de handen ineen slaan of als de SGP-ChristenUnie en het CDA gezamenlijk een verbond aangaan) wordt door geen een partij gewenst en zou geen recht doen, zo oordeelde de Sliedrechtse politiek in de gesprekken met Houtman, aan de diversiteit van de voorkeuren van de kiezers. Bij combinaties van drie of vier coalitiepartijen vinden alle fracties het wenselijk dat in zo’n combinatie zowel PRO Sliedrecht als de SGP-ChristenUnie vertegenwoordigd is omdat dat een juiste vertaling van de verkiezingsuitslag zou zijn. Wie dit allemaal op een rijtje zet, zal de conclusie trekken dat het haast niet anders kan dat de overgebleven partijen niet terugdraaien, maar ‘gewoon’ met één fractie minder op hun beoogde eindbestemming afkoersen. Het concept-raadsprogramma is al geschreven. Bij de verdeling van de portefeuilles zullen de wethouders van PRO Sliedrecht en de VVD, die respectievelijk vier en drie dagen per week hun nieuwe functie zouden bekleden, meer hooi op hun vork krijgen, resulterend in een fulltime-betrekking.

Drie fte-wethouders is niets nieuws onder de zon in het baggerdorp. De enige andere mogelijkheid die ook in lijn ligt met het advies van Houtman is dat de VVD plaatsmaakt voor het CDA. De christendemocraten zijn net afgehaakt, maar dat hoeft niet definitief te zijn. Veel zal afhangen van de SGP-ChristenUnie. Of zij zich senang voelt in een nieuw te vormen coalitie met twee niet-confessionele partijen.Deel dit bericht met je vrienden!