Alles over Sliedrecht...
Afbeelding bij nieuwsitem 'Sliedrecht wil dat milieuvergunning DuPont verder wordt aangescherpt'
14mei 2014

Sliedrecht wil dat milieuvergunning DuPont verder wordt aangescherpt

SLIEDRECHT – De gemeente Sliedrecht en Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland hebben de afgelopen jaren meer dan regelmatig tegenover elkaar gezeten bij een zitting van de Raad van State in Den Haag.  Aankomende vrijdag treffen ze elkaar weer. Waar het boek Derde Merwedehaven na de sluiting van de afvalberging op 28 december 2012 en het op 6 februari 2013 door het stof gaan van milieugedeputeerde Rik Janssen in Provinciale Staten lijkt te zijn gesloten, wordt nu een juridische strijd uitgevochten over de milieuvergunning die aan DuPont is verleend.

De nieuwe vergunning bevat aanscherpingen op het gebied van emissies en brandveiligheid. Niettemin heeft milieudeskundige Johan Vollenbroek, die al vele jaren door de gemeente wordt ingeschakeld, het college geadviseerd in beroep te gaan.  De risicovolle open opslag van waterstoffluoride en de niet handhaafbare voorschriften voor chlooropslag baren hem zorgen. Hij vindt dat de omgevingsdienst, die de aanvraag in opdracht van het provinciebestuur heeft getoetst, beter had moeten onderzoeken of de open opslag van waterstoffluoride wel aan de Best Beschikbare Technieken voldoet of dat opslag in een gebouw beter is. Ook stelt Vollenbroek dat het niet duidelijk is aan welke chloorvoorschriften DuPont precies moet voldoen zodat ook niet duidelijk is wanneer maatregelen getroffen kunnen worden tegen overtredingen.

‘Flink aantal uitbreidingen’

Het gemeentebestuur nam dit besluit in november 2013. Vollenbroek legde destijds tegenover Het Kompas uit dat een flink aantal uitbreidingen zal plaatsvinden bij het chemiebedrijf, dat pal tegenover Sliedrecht ligt. Hij zei dat de vergunning biedt ruimte om de productiecapaciteit van bijna alle installaties op te schroeven en dat de opslag van een aantal gevaarlijke stoffen wordt vergroot. ,,Bovendien komt er een nieuwe verfgroothandel bij met opslag van verfproducten tot een hoeveelheid van 100.000 kilogram. Bij een dergelijke uitbreiding stijgt ook het risico op een ramp, die honderd doden en duizenden gewonden tot gevolg zou kunnen hebben. In de nieuwe vergunning is niet geëvalueerd hoe deze risico’s verkleind kunnen worden.”

‘Verantwoord’

De directeur van de DuPont-vestiging in Dordrecht zei twee jaar geleden tijdens een hoorzitting in De Lockhorst dat de vergunninguitbreiding (hij sprak van een aanpassing) verantwoord is. ,,De veiligheid blijft op hetzelfde niveau, de risico’s worden niet groter. Door deze aanpassing kunnen we slimmer gebruik maken van bestaande installaties en wordt de aanvoer van stoffen over water mogelijk gemaakt. Per schip is de veiligste manier van vervoeren. De druk op weg en spoor wordt minder.’’ De directeur van de omgevingsdienst legde daarna uit waarom de aanvraag wordt gehonoreerd. ,,We hebben de veiligheid, emissies en het voldoen aan de BBT-eisen getoetst. De risico’s zijn acceptabel. Dat blijkt uit de risicoanalyse die is uitgevoerd. De risicocontouren verschuiven niet. Dat wil zeggen dat de veiligheidsituatie in 2012 niet wezenlijk anders is dan in 2003.’’ Tot slot vertelde hij dat de emissies drastisch worden teruggebracht. Een hogere productie gaat gepaard met een lagere uitstoot.

Deze hoorzitting heeft half februari 2012 in Sliedrecht plaatsgevonden. Dat de uiteindelijke vergunningaanvraag nog zo lang heeft geduurd komt doordat DuPont eind augustus dat jaar in opspraak kwam door het nieuws dat van de stof hexafluorpropeen dankzij een lekkage jarenlang te veel is uitgestoten. Uit onderzoek van een extern bureau is gebleken dat dit geen kwalijke gevolgen kan hebben gehad voor de omgeving.Deel dit bericht met je vrienden!