Alles over Sliedrecht...
Afbeelding bij nieuwsitem 'We willen bekend worden als een college van bruggenbouwers'
15mei 2014

We willen bekend worden als een college van bruggenbouwers

SLIEDRECHT – De drie wethouders die dinsdagavond 13 mei werden beëdigd, kwamen de volgende morgen met de burgemeester bijeen voor de eerste collegevergadering. Hierin werd de definitieve portefeuilleverdeling vastgesteld. Na afloop mocht de pers de burgemeesterskamer binnenstappen om kennis te maken met de bestuurders.

Door Erik de Bruin

Een kennismaking was het niet echt omdat het vertrouwde gezichten zijn. Hans Tanis begint aan zijn derde termijn als wethouder, Hanny Visser-Schlieker was de nestor van de gemeenteraad en zit nu, na twintig jaar raadswerk, aan de andere kant van de tafel en Len van Rekom stapte weliswaar pas in 2010 in de politiek, maar hij kon zich de afgelopen vier jaar nadrukkelijk laten gelden als fractievoorzitter van een partij die in de raad ‘slechts’ door twee personen werd vertegenwoordigd.

‘Welles-nietesspelletje’

De weersomstandigheden tijdens het persmoment waren misschien wel illustratief. Het donderde en bliksemde, daarna klaarde het op. Zo ook de avond ervoor in figuurlijke zin. Tijdens de raadsvergadering had het even gedonderd. CDA-fractievoorzitter Ton Spek legde verantwoording af voor het uitstappen van het CDA en verweet de drie coalitiepartijen geheim  overleg te hebben gevoerd. Daarbij gebruikte hij het woord machtspolitiek waarvan eerst Ad de Waard, de beoogde CDA-wethouder, en later de nieuwe kandidaat het slachtoffer was geworden. Aldus Spek op wiens betoog alleen kort werd gereageerd door formateur Rinus Houtman en Theo den Braanker, de fractievoorzitter van de SGP-ChristenUnie. De andere coalitiepartijen reageerden niet. ,,Dat hoefde ons inziens ook niet want het mondt dan al snel uit in een welles-nietesspelletje en dat leidt tot niets”, aldus Len van Rekom, die aansloot bij de woorden van Hans Tanis, die aangaf dat hij liever naar voren kijkt. ,,Houtman heeft gemeend enige nuance aan te brengen in het verhaal van het CDA. Zijn reactie en die van Den Braanker – die er niet inhoudelijk op inging, maar wel aangaf dat het hun lezing is van hetgeen is gebeurd – waren afdoende.”

‘Gezonde koppeling’

,,Met PRO Sliedrecht hebben we in het verleden ook in die positie gezeten. We weten dus hoe zuur het is”, merkte Visser-Schlieker nog wel op. ,, We zijn er niet op ingegaan omdat je dan meteen te maken krijgt met verharde verhoudingen en daar houd je in het begin veel last van.” Een vraag die nog helemaal open lag, was de kritiek van Anton van Rees (PvdA) op het feit dat Sliedrecht afwijkt van wat in deze gemeente altijd gangbaar is geweest, namelijk: drie fulltime-wethouders. Dat was te verwachten want hij bromde op 8 april (toen het advies van Houtman werd besproken) al over de aanstelling van parttime-wethouders. Geen van de wethouders gaf hier een reactie op. Desgevraagd deden ze dat bij het persmoment wel. ,,In mijn ogen zijn hier alleen maar voordelen aan verbonden”, zei Van Rekom. ,,Een koppeling tussen politiek en bedrijfsleven is denk ik heel gezond. Parttime heeft altijd mijn voorkeur gehad. Ik heb namelijk ook andere ambities.”

‘Kwaliteiten en competenties’

,,Of ik die andere twee dagen goed bereikbaar ben? Ik ben hartstikke goed bereikbaar. Test het maar uit, zou ik zeggen.” Waar Van Rekom drie dagen per week als wethouder aan de slag gaat, heeft Visser-Schlieker een betrekking van vier dagen per week. ,,Mijn werkgever gaat eind dit jaar met pensioen. Hij heeft zich enorm coöperatief opgesteld. In deze drukke laatste periode wil ik er nog wel die ene dag per week voor hem zijn. Bovendien zorgt het ervoor dat je met twee benen op de grond blijft staan. Dat je nog een dag voor jezelf hebt voor gewone dagelijkse dingetjes, zoals boodschappen doen. Ik vind dat wel fijn.” ,,Het is ook een praktisch verhaal”, vult Van Rekom aan. ,,Toen het CDA afhaakte waren de onderhandelingen al in een vergevorderd stadium terechtgekomen. Voor een fulltime-betrekking hadden we allebei heel veel moeten regelen terwijl het kort dag was. We vonden dat niet nodig. De SGP-ChristenUnie gaat op zoek naar een tweede wethouder en dat is prima.” ,,Als je naar de verhouding kijkt, is het ook logisch”, haakt Tanis in. ,,Met twee wethouders van een confessionele partij en twee wethouders van niet-confessionele partijen is het aardig in balans.” Van Rekom: ,,Waar het vooral om gaat zijn kwaliteiten en competenties. Als je een team bent, ga je hier niet over steggelen.”

‘Sleutel tot succes’

,,Misschien is het voor Sliedrecht uniek, maar in veel andere gemeenten wordt al volop gewerkt met parttime-wethouders. Het is echt niet onmogelijk”, aldus burgemeester Bram van Hemmen, die zich ook in het gesprek mengde. Bij aanvang vertelden de wethouders wat hun verwachtingen zijn. Van Rekom zei ervan overtuigd te zijn dat het nieuwe college een sterk team zal vormen. Hij noemde goede communicatie en dienstverlening de sleutel tot succes. ,,Om ook op andere terreinen goede resultaten te bereiken, zul je daar eerst in moeten investeren.” Visser-Schlieker: ,,Ik heb de afgelopen jaren vaak gezegd dat de gemeente het contact met de straat is kwijtgeraakt. Als je het deze periode voor elkaar krijgt midden in de samenleving te staan, sla je een grote slag. De contacten met burgers en bedrijven staan centraal.”  Tanis haalde net als tegenover de gemeenteraad aan dat het college bruggen wil bouwen. ,,Sliedrecht kent een bijzondere samenleving. We hebben oog voor de diversiteit in het dorp. Wat we willen realiseren, is dat gemeente en samenleving in gesprek gaan. Het is onze ambitie om bekend te worden als een college van bruggenbouwers.”

Essentieel voor de leefbaarheid van Sliedrecht is volgens Tanis, die samen met de burgemeester als enige al in het college zat, het vlottrekken van grote projecten, zoals het Winklerplein, het Watertorenterrein en de nieuwe sporthal aan de Benedenveer. Hij spreekt van een ongelooflijke uitdaging. ,,We hebben een lastige periode achter de rug (doelend op het terugtreden van het CDA, red.) waarin het vertrouwen is gegroeid en een mooie basis is gelegd. We zitten vol ambitie.”

Het lijstje met portefeuilles en projecten ziet er als volgt uit:

Bram van Hemmen (1 fte)

Openbare orde en veiligheid, preventief en correctief alcohol- en drugsbeleid, bestuur en juridische zaken, handhaving, communicatie en burgerparticipatie.

Projecten: A15 en Deltaprogramma.

Hans Tanis (1 fte)

Economie, werk en inkomen (Participatiewet), financiën en belastingen en regiobestuur.

Projecten: Burgemeester Winklerplein, Watertorenterrein, Het Plaatje, De Bonkelaar, brede school Prickwaert, inhuizing Griendencollege en thema-onderzoek bezuinigingen kostendekking.

Hanny Visser-Schlieker (0,8 fte)

Jeugd(zorg) (decentralisatie), Wmo (decentralisatie), (gezondheids)zorg en welzijn (exclusief alcohol- en drugsbeleid), cultuur, subsidiebeleid, sport en recreatie en openbare ruimte.

Projecten: Thema-onderzoek bezuinigingen subsidies.

Len van Rekom (0,6 fte)

Ruimtelijke ordening, bouwen en wonen en gemeentelijk vastgoed (grondzaken).

Projecten: Sporthal Benedenveer, Dijkvisie, Kerkbuurt, Woonboulevard, Stationspark, Baanhoek-West, overige RO-projecten en thema-onderzoek bezuinigingen vastgoed.

2e wethouder SGP-CU (0,6 fte)

Dienstverlening (inclusief burgerzaken), onderwijs, verkeer en vervoer, milieu en duurzaamheid, personeel en organisatie en informatie en automatisering.

Projecten: Brede School Baanhoek-West, Driehoek, Recreatief Knooppunt, Nijverwaard, locatie Lanser en thema-onderzoek bezuinigingen bedrijfsvoering.

Vierde wethouder

De laatste post is nog vacant en zal ingevuld worden door een wethouder die wordt aangedragen door de SGP-ChristenUnie. Hans Tanis laat desgevraagd weten dat hier nog fractieberaad over plaatsvindt en dat het een paar weken kan duren voordat bekend is wie de vierde wethouder wordt. Hij of zij zou van buiten Sliedrecht kunnen komen.Deel dit bericht met je vrienden!