Alles over Sliedrecht...
Afbeelding bij nieuwsitem 'DuPont kan nog wel meer veiligheidsmaatregelen nemen'
17mei 2014

DuPont kan nog wel meer veiligheidsmaatregelen nemen

SLIEDRECHT – Hoe ver moeten de veiligheidsmaatregelen bij DuPont worden doorgevoerd om een ramp uit te sluiten? Daar draaide het vrijdagmorgen om tijdens een zitting van de Raad van State in Den Haag. De gemeente Sliedrecht heeft bezwaar aangetekend tegen onderdelen van de nieuwe milieuvergunning die de provincie heeft verstrekt aan het chemiebedrijf. Het gaat met name om de opslag en het lossen van in spoorwagons geladen HF. Voluit: watervrije waterstoffluoride, een zeer toxische en corrosieve (bijtende) stof.

Gezien de grote hoeveelheden die worden verwerkt heeft de Veiligheidsregio al in 2011 gewaarschuwd dat een ongeluk met deze stof mogelijk tot honderden doden en duizenden gewonden kan leiden. De spoorwagons zijn vanaf Baanhoek in Sliedrecht te zien. DuPont en de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid, die de vergunningaanvraag in opdracht van Gedeputeerde Staten heeft getoetst, zijn van mening dat de best beschikbare technieken zijn gebruikt om incidenten te voorkomen en lekkages in de kiem te smoren. De gemeente Sliedrecht heeft de milieudeskundige Johan Vollenbroek – in Sliedrecht bekend van de strijd tegen de afvalberging Derde Merwedehaven – gevraagd de veiligheidsmaatregen te bekijken. Zijn collega Imre Csikos (Vollenbroek verbleef in het buitenland) bracht vrijdag tijdens de zitting naar voren dat gezien het gevaar en de afstand tot de bebouwing van Sliedrecht nog wel meer maatregelen kunnen worden genomen.

‘Vatbaar voor contra-expertise’

Het onderzoek dat DuPont naar de benodigde maatregelen heeft gedaan is gebaseerd op Europese voorschriften en aanbevelingen, Eurofluor genaamd.  Het concern heeft gekozen voor de overslag van de spoorwagons in een niet afgesloten ruimte. Of dat veiliger is als in een wel afgesloten ruimte is volgens Csikos niet duidelijk omschreven in de aanbevelingen van Eurofluor. Het onderzoeksrapport dat DuPont heeft opgesteld bevat volgens hem een aantal forse fouten en lijkt, zo stelde hij, naar een vooraf gestelde uitkomst te zijn toegeschreven. ,,Het rapport was ook laat ingediend waardoor geen nader onderzoek heeft plaatsgevonden. Het is zeker vatbaar voor een contra-expertise door bijvoorbeeld het RIVM.” Opmerkelijk was het verzoek van de Raad van State of de gemeente Sliedrecht zo’n onderzoek zou willen doen. Aan de omgevingsdienst werden vragen gesteld over het wel of niet gebonden zijn aan adviezen van Eurofluor. De voorschriften in de vergunning zijn dusdanig omschreven dat deze moeilijk te handhaven zijn.

De uitspraak van de bestuursrechter is over zes weken tenzij wordt verzocht een onpartijdige instantie nader onderzoek te laten verrichten naar de vergunde werkmethoden en voorschriften voor het werken met HF.Deel dit bericht met je vrienden!