Alles over Sliedrecht...
Afbeelding bij nieuwsitem 'We zijn strenger, maar wel realistisch strenger'
22mei 2014

We zijn strenger, maar wel realistisch strenger

SLIEDRECHT – Op 1 januari 2014 is de nieuwe Drank- en Horecawet op twee punten aangepast. Zo is de leeftijdsgrens voor alcoholhoudende drank verhoogd van 16 naar 18 jaar en moeten gemeenten voortaan een zogenaamd preventie- en handhavingsplan alcohol opstellen.  Dit moet uiterlijk op 1 juli door de gemeenteraad zijn vastgesteld. Bij de bespreking afgelopen dinsdag tijdens een opiniërende vergadering bleek dat de lat best wel iets hoger mag liggen.

Door Erik de Bruin

Zeker als het aan het CDA ligt. Burgerraadslid Vincent Prins gaf aan geschrokken te zijn van de in het preventie- en handhavingsplan genoemde streefpercentages. Het kan in zijn ogen best wat krachtiger. ,,Onze fractie wil een strenge handhaving op alcoholleeftijden en doortappen. De streefpercentages vinden we veel te voorzichtig geformuleerd.”

Doortappen

,,Moeten we tevreden zijn als de helft van alle jongeren onder de achttien jaar drank kan kopen bij een slijterij? En ruim een kwart in sportkantines? Verder begrijpen we niet dat het college tevreden is met een nalevingspercentage van 57 procent voor doortappen. Blijkbaar accepteert het gemeentebestuur het als 43 procent de wet overtreedt. Ik kan daar met mijn verstand niet bij”, aldus Prins, die van de andere fracties wilde weten hoe zij hierover denken. ,,Dit moet écht beter”, was het heldere antwoord dat Anton van Rees (PvdA) al had gegeven. Hij haalde de slijterijen als voorbeeld aan. ,,Sliedrecht telt twee slijters. Met een streefpercentage van slechts vijftig procent hoeft één van de twee zich klaarblijkelijk niet aan de wet te houden.”

‘Geen nulmeting’

Van Rees zei wel tevreden te zijn met de concrete controle-afspraken die in het plan staan vermeld. Cees Paas van de SGP-ChristenUnie (nieuw in de raad en meteen in het diepe) zei blij te zijn dat het Sliedrechtse preventie- en handhavingsplan verder gaat dan het regionale ambitieniveau. ,,Wel zouden we het eind 2015 opnieuw tegen het licht moeten houden en waar nodig moeten aanscherpen.” Ferdy van Tilborg (VVD) zei zich geen zorgen te maken (‘zijn we niet allemaal jong geweest?’) en Peter de Borst (PRO Sliedrecht) gaf te kennen dat hij het liefst alle negentien doelstellingen nagaat en niet alleen op het gebied van doortappen. De streefpercentages zijn volgens hem gokkend vastgesteld. Ook merkte hij op dat er geen nulmeting is verricht. ,,Waarom eigenlijk niet? Werd het niet belangrijk gevonden?” ,,De raad heeft daar blijkbaar nooit behoefte aan gehad”, reageerde burgemeester Bram van Hemmen. Hij haalde verder aan dat het preventiebeleid altijd op regionaal niveau heeft plaatsgevonden en er nu een andere situatie is aangezien gemeenten wettelijk verantwoordelijk zijn gemaakt voor alcoholpreventie- en handhaving.

‘Onwetendheid’

Van Hemmen beaamde dat het niet prettig is beleid te maken op basis van regionale cijfers en zegde toe dat de volgende meting op lokaal niveau plaatsvindt. Toen hij sprak van een nieuwe moraal vroeg Van Tilborg (ook nieuw en ook direct voor de leeuwen) of dit niet een taak is van ouders en scholen. ,,Wie zijn wij om de Sliedrechtse moraal te willen veranderen?” Tevens vroeg hij wat de werkelijke omvang van het alcoholprobleem is. Van Hemmen refereerde in zijn beantwoording aan het besluit dat de Tweede Kamer vorig jaar heeft genomen om de leeftijdsgrens te verhogen. ,,De Kamerleden zijn zich het apezuur geschrokken toen de resultaten werden bekendgemaakt van het onderzoek dat is verricht om te kijken wat het op jonge leeftijd drinken van alcohol met de hersenen doet. Ik ben het afgelopen jaar op alle basisscholen geweest en heb geconstateerd dat driekwart van de leerlingen in de oudere groepen al eens van alcohol heeft geproefd. Ouders doen dat uit onwetendheid. Ik neem ze ook niets kwalijk want we vonden dat altijd gewoon. Echter, met de kennis van nu is het een taak van de overheid hen erop te wijzen dat ze dat niet moeten doen. Ouders vragen de overheid ook de randvoorwaarden goed te regelen zodat ze zich gesteund weten.”

‘Realistisch strenger’

Van Hemmen sprak van een fors maatschappelijk probleem. ,,In de regio Zuid-Holland Zuid zijn het afgelopen jaar zestig jongeren in het ziekenhuis beland wegens comazuipen. Dat brengt een enorme blijvende schade aan de hersenen toe.” In reactie op het CDA gaf hij aan dat de gemeente niet tevreden is met, zoals Prins het noemde, een laag ambitieniveau. ,,We zijn strenger, maar wel realistisch strenger. Je kunt niet verwachten dat je in vier jaar tijd alles naar honderd procent tilt. Dat is in feite ook onmogelijk.”Deel dit bericht met je vrienden!