Alles over Sliedrecht...
Afbeelding bij nieuwsitem 'Investeren in ambtenaren is niet populair, maar wel nodig'
22mei 2014

Investeren in ambtenaren is niet populair, maar wel nodig

SLIEDRECHT – Om het als een beklaagdenbankje te omschrijven gaat wat ver, maar burgemeester Bram van Hemmen moest dinsdagavond tijdens de opiniërende raadsvergadering wel alle zeilen bijzetten om de fracties ervan te overtuigen dat de gewenste verbetering van het politieke besluitvormingsproces samenhangt met een forse investering van bijna 100.000 euro in de ambtelijke organisatie. ,,Investeren in ambtenaren is niet populair, maar je moet wel eerlijk zijn naar de burger. Om kwaliteit te kunnen leveren, dien je bereid te zijn te investeren in je mensen. Deze verbeterslag levert de kwaliteit op waar de gemeenteraad al jaren om vraagt en veel plezier aan zal beleven.”

Door Erik de Bruin

De raad vindt unaniem dat het een onsje minder mag. Deze woorden gebruikte Ton Spek van het CDA. Alexander Kieft (VVD) vroeg zich hardop af of met een investering van 93.500 euro geen verkeerd signaal wordt afgegeven aan de burger. Theo den Braanker van de SGP-ChristenUnie haalde dat ook aan. Op zijn betoog dat het allemaal wat groots is opgetuigd (waarbij hij zich afvroeg of het niet eenvoudiger en daarmee goedkoper kan) haakte de burgemeester direct in toen hij achter het spreekgestoelte plaatsnam. ,,Ja, het is groots opgetuigd, maar ik ben van mening dat het nodig is”, sprak Van Hemmen. Om eraan toe te voegen dat de investering zich dubbel en dwars zal terugbetalen omdat efficiënter vergaderd zal worden. ,,In elke andere vorm kost het ook geld en dan zal je zien dat goedkoop duurkoop is.”

Mogelijke kostenreductie

Den Braanker was niet helemaal overtuigd. Hij moest het even laten bezinken en gaf aan dat de mondelijke inbreng van de burgemeester beter was dan het raadsvoorstel. ,,Ik ben meegezogen in uw verhaal. De crux is echter wel het kostenplaatje. 93.500 euro is nogal wat. Hoeveel ruimte is er om kosten terug te draaien?” Hij vroeg Van Hemmen het voorstel voor de besluitvormende raadsvergadering op maandag 16 juni nog eens door te lopen en kritisch te kijken naar mogelijke kostenreductie. ,,Ik ga er naar kijken, maar ik ben hier niet optimistisch over”, antwoordde Van Hemmen. ,,Het lijkt wellicht veel geld, maar ambtenaren bekwamen zich terwijl ze hun werk doen. Het huidige niveau van de ambtelijke organisatie is niet het niveau waar de raad behoefte aan heeft om tot een beter politiek besluitvormingsproces te komen.”

‘Grote kans van falen’

,,Niet het proces is het doel, maar de besluitvorming”, zei Anton van Rees (PvdA), die ook vraagtekens zette bij het kostenplaatje en uitsprak dat van ambtenaren verwacht mag worden dat ze een politieke antenne hebben. Zoekend naar mogelijkheden om de kosten te beperken vroeg Den Braanker of het wel nodig is een externe projectleider/adviseur in de arm te nemen. ,,Kunnen ambtenaren dit niet zelf ter hand nemen?” ,,Dit kun je er niet bij doen”, antwoordde Van Hemmen. ,,Zonder projectleider is er een grote kans van falen.” Binnen het lokale ambtelijke apparaat is er, zo gaf hij aan, niemand geschikt om dit verbeterproject in goede banen te leiden. ,,In de Drechtsteden ook niet?”, vroeg Kieft (VVD) waarop de burgemeester zei dat dit model in geen enkele andere Drechtsteden-gemeente wordt toegepast. Peter de Borst van PRO Sliedrecht bracht in dat een externe projectleider zinnig en onmisbaar is. ,,Wel kun je je afvragen of die persoon na de aanloopfase nog wel nodig is?”, aldus De Borst.

Buiten de raadszaal

Het verbeterproces houdt in dat de gemeenteraad wekelijks gaat vergaderen. De vergaderingen zijn beeldvormend, opiniërend of besluitvormend. In het laatste geval worden voorstellen als het goed is alleen afgehamerd en niet meer besproken, zoals nu nog wel het geval is. Er wordt onderzocht of het mogelijk is af en toe op locatie te vergaderen. Dat wil zeggen buiten de raadszaal. ,,Als er over de beoogde nieuwe sporthal aan de Benedenveer wordt gesproken zou je in sporthal De Stoep kunnen vergaderen”, haalde Van Hemmen een voorbeeld aan. Kieft legde hem de vraag voor wat hiervan de meerwaarde is en zei er direct bij dat hij hier sceptisch tegenover staat. ,,Zit de burger hier wel op te wachten?” ,,Het past bij deze tijd waarin we – ook omschreven in het raadsprogramma – de burger centraal willen stellen”, reageerde de burgemeester. ,,Op locatie kun je proeven en ruiken wat burgers vinden en ervaren hoe de vork in de steel zit.”

De haalbaarheid moet wel worden onderzocht. Van Hemmen sprak de verwachting uit dat er een eenmalige investering mee gemoeid is vanwege de verslaglegging en dat de ruimtes kosteloos ter beschikking worden gesteld.

Poll

Sliedrecht Vandaag is benieuwd of inwoners van Sliedrecht dit een goed idee vinden. De nieuwe poll luidt: Als vergaderingen van de gemeenteraad op locatie (lees: buiten de raadszaal) plaatsvinden, verlaagt dat voor mij de drempel. Er zijn drie antwoorden mogelijk, namelijk: 1) Ja. Ik zou het dan interessanter vinden om een raadsvergadering bij te wonen. 2) Nee. Voor mij maakt het geen verschil of er in het Oude Raadhuis of bijvoorbeeld in de sporthal wordt vergaderd. Ik ga toch wel. 3) Nee. (Lokale) politiek interesseert me niet.

Doorontwikkeling

Hoewel het in de toekomst niet meer zo zou moeten zijn, staat het voorstel ook als bespreekpunt op de agenda van de besluitvormende raadsvergadering op 16 juni. Dinsdagavond 27 mei buigt de gemeenteraad zich over de jaarrekening 2013. Van het positieve resultaat van 1,2 miljoen euro wil het gemeentebestuur 7,5 ton besteden aan doorontwikkeling van de ambtelijke organisatie zodat de omslag wordt gemaakt naar een meer dienstbare gemeente. Hoewel dit losstaat van de verbetering van het politieke besluitvormingsproces waar dit artikel over gaat (een gestroomlijnd proces staat of valt met goede ambtelijke stukken) kan wel worden geconcludeerd dat de gemeente veel geld stopt in het ontwikkelen van personeel waar een buurgemeente als Papendrecht, zo wordt kritisch opgemerkt op Twitter, hierop bezuinigt. Wel moet gezegd dat doorontwikkeling ook wel eens een net woord voor reorganisatie kan blijken te zijn.Deel dit bericht met je vrienden!