Alles over Sliedrecht...
Afbeelding bij nieuwsitem 'Het moet zo groen mogelijk worden aangekleed'
22mei 2014

Het moet zo groen mogelijk worden aangekleed

SLIEDRECHT – Verheij Integrale Groenzorg heeft de gemeente benaderd met het verzoek om het bedrijf, dat is gelegen aan de Kweldamweg, te mogen uitbreiden. De uitbreiding beslaat ongeveer één hectare, een verdubbeling van de huidige bedrijfsoppervlakte en gebouwen. Omdat Verheij in het buitengebied is gevestigd (dat nog net deel uitmaakt van het Groene Hart) en daar volgens provinciale regelgeving geen sprake mag zijn van nieuwbouw of grootschalige uitbreiding, zal de provincie ontheffing moeten verlenen. Het college vroeg de gemeenteraad dinsdagavond tijdens een opiniërende raadsvergadering in te stemmen met een aanvraag tot ontheffing. De grootste fractie stelde kritische vragen.

Maandag 16 juni is de besluitvormende vergadering. De SGP-ChristenUnie zou een beer op de weg kunnen zijn. Nieuwbakken raadslid Cees Paas zei dat een goede landschappelijke inpassing van belang is. Verheij wil hierin investeren. Vandaar dat het gemeentebestuur bereid is het bedrijf, dat uit haar jasje groeit, te helpen met haar ontheffingsaanvraag. ,,Als de provincie instemt komt de concretisering en verdere uitwerking van het bouwplan aan de orde en is de gemeente weer aan zet. Immers, er moet dan nog een bestemmingsplan- en vergunningprocedure worden doorlopen”, aldus wethouder Hans Tanis, die daarmee wilde aangeven dat de gemeente hier nog voldoende op kan sturen.

Uitgebreide motivering

De ondernemer is al jaren in gesprek met de gemeente over uitbreiding. De plannen zijn momenteel dusdanig concreet dat Verheij een principeverzoek heeft ingediend. Het hoveniersbedrijf heeft een uitgebreide motivering van de noodzaak tot uitbreiding laten opstellen en heeft onderzoek laten doen naar alternatieve vestigingslocaties binnen de gemeentegrenzen. Hieruit is gebleken dat in Sliedrecht momenteel geen locaties beschikbaar zijn die passend zijn of financieel haalbaar. Uitbreiding is noodzakelijk omdat het aantal werknemers in het afgelopen decennium fors is gegroeid. De huidige situatie biedt bovendien te beperkte manoeuvreerruimte en één toegangsweg tot het bedrijf is te beperkt.

Werkgelegenheid

In het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen heeft Verheij veel specifieke doelgroepen in dienst als Wajongers en personeel vanuit Drechtwerk. Alle medewerkers in vaste dienst zijn afkomstig uit Sliedrecht of directe omgeving.  Dat het bedrijf werkgelegenheid biedt aan zo’n 100 personen (‘in het seizoen zelfs 150′) en dat een groot deel daarvan uit Sliedrecht komt, wordt benadrukt in het raadsvoorstel. ,,Gezien het werkgebied van Verheij – zijnde West- en Midden Nederland – kan zij ervoor kiezen in het uiterste geval over te gaan tot verplaatsing van het bedrijf naar elders. Een eventuele noodzakelijke verhuizing naar een andere gemeente zal een negatief effect hebben op de werkgelegenheid binnen onze gemeentegrenzen.” Een belangrijk argument voor de VVD-fractie, die instemt. De PvdA-fractie reageerde ook positief. Het CDA nam geen deel aan de raadsdiscussie en wilde polsen hoe de anderen erin staan. Wat betreft net genoemde partijen is dat duidelijk. PRO Sliedrecht is tegen en dat heeft alles te maken met haar principiële standpunt dat er over het spoor niet mag worden gebouwd.

Aan het oog onttrekken

Als de fractie van de SGP-ChristenUnie op 16 juni ook besluit niet in te stemmen, is dat een onoverkomelijke beer op de weg. Waar de partij moeite mee heeft is dat het ingediende plan van het hoveniersbedrijf, zo oordeelt de gemeente, niet voldoende voorziet in landschappelijke inpassing. Er wordt meer van de ondernemer gevraagd. Het terrein moet zo groen mogelijk worden aangekleed. Zo wordt gedacht aan een brede strook met bomen aan de westzijde van het perceel om de nieuwbouw aan het oog te onttrekken. Verheij heeft volgens de gemeente wel aangetoond dit onderdeel van de planvorming belangrijk te vinden.Deel dit bericht met je vrienden!