Alles over Sliedrecht...
Afbeelding bij nieuwsitem 'Bewoners Sliedrecht-Oost moeten buurt bestuurt nog weten te vinden'
23mei 2014

Bewoners Sliedrecht-Oost moeten buurt bestuurt nog weten te vinden

SLIEDRECHT – De aanhouder wint. De vrijwilligers van Buurt Bestuurt Sliedrecht-Oost kwamen maandagavond 19 mei van een koude kermis thuis. Hun eerste bijeenkomst in de open lucht trok geen bewoners en daar was het hen juist om te doen. Toch hebben ze heel wat actiepunten opgeschreven en gaan ze vol goede moed verder.

Door Erik de Bruin

De bijeenkomst begon om 19.30 uur. Vanaf dat moment was het al aardig druk in het prieeltje voor de Tuinfluiterflat. Vier mannen en drie vrouwen. Ze zijn echter allemaal verbonden aan Buurt Bestuurt, dat in april 2013 door de politie werd gelanceerd in samenwerking met het wijkplatform en de gemeente. De startbijeenkomst in het Griendencollege was veelbelovend en de daaruit voortvloeiende acties in verschillende wijken ook. Daarna stokte het. ,,Er is te weinig uitgekomen”, steekt Wim Schut niet onder stoelen of banken. Deze ontmoetingsavond is daar een goed voorbeeld van. Ondanks een ‘media-offensief’ weet niemand hen te vinden. In het geval van een man die in de Overlaat woont, kan dat letterlijk worden opgevat. ,,Ik heb hem net gebeld”, vertelt Esther Nugter. ,,Hij is hier wel naartoe gefietst, maar hij heeft ons kennelijk over het hoofd gezien. Volgende keer beter.”

Kinderrijke omgeving

,,Dan gaan we gewoon naar hem toe”, zegt Leo Koppelaar met een lachend gezicht. Om er vervolgens serieus aan toe te voegen: ,,Waarom ook eigenlijk niet?” Esther knikt. ,,Onze nieuwe opzet is dat we niet elke eerste maandag van de maand samenkomen in het Griendencollege, maar dat we naar bewoners toe gaan. ‘Laat maar weten waar u ons wilt hebben.’ Dat zou heel goed de Overlaat kunnen zijn. Die meneer heeft een punt. Er wordt volgens hem regelmatig te hard gereden. Hans van Schaik (de wijkagent, red.) heeft dat met eigen ogen geconstateerd. Overigens is het wel de vraag wat je hier tegen kunt doen?” ,,Laseren heeft geen zin”, brengt Leo in. ,,Misschien slow buddy’s, maar die zijn vandalismegevoelig.” Esther: ,,Het zijn vooral bewoners die te hard rijden. Die meneer maakt zich zorgen vanwege de spelende kinderen in de straat. Hij heeft ons gemaild dat hij soms zijn hart vasthoudt. Wat we denk ik het beste kunnen doen is samen met hem, de politie en enkele kinderen die in de Overlaat wonen een actie opzetten waarbij automobilisten die de straat inrijden staande worden gehouden en bewust worden gemaakt van het feit dat het een kinderrijke omgeving is. Als zo iemand door de kinderen zelf wordt aangesproken, heeft dat hopelijk meer impact.”

Krachtenbundeling

,,Of het nemen van fysieke maatregelen een optie is? Nee, niet echt. Dan moeten er wel zóveel klachten zijn. Een drempel kost de gemeente al gauw duizend euro.” ,,We lossen het probleem niet zelf op”, legt Amy Bovendeaard uit. ,, Het principe ‘U vraagt, wij draaien’ zou te gemakkelijk zijn. Wat we nu aan die meneer willen voorstellen is onze werkwijze.” Een werkwijze zoals die ruim een jaar geleden bij de startbijeenkomst ook is uitgelegd door gemeente en politie. Verschillende buurten pakten de handschoen op en bundelen nu hun krachten.  Gezamenlijk slaan ze een nieuwe weg in en willen ze meer naamsbekendheid verwerven. Onder meer via Facebook en Twitter, maar ook door de maandelijkse vergaderingen in de buitenlucht te houden. Esther: ,,Op een plek waar bewoners ons willen hebben. Welke avond maakt niet uit. We binden ons niet meer vast aan de maandag. Alles wat we nu doen is erop gericht om het initiatief Buurt Bestuurt eens goed aan te slingeren. We proberen een manier te vinden om in contact te komen met mensen. Zodat ze weten dat ze via ons iets kunnen doen aan de leefbaarheid in hun straat of wijk. Een andere koerswijziging – wij noemen het Buurt Bestuurt Nieuwe Stijl of 2.0 – is dat we ook leuke dingen willen organiseren en ons niet alleen maar richten op ergernissen. Denk bijvoorbeeld aan een filmavond voor jongeren.”

Zwerfvuil

Het kladblaadje dat Leo Zonnenberg, de ‘notulist’ van vanavond, heeft beschreven, bestaat wel uit actiepunten om ergernissen in te dammen. Al genoemd is het te hard rijden in de Overlaat, dat bovenaan staat en waar binnenkort middels een ludieke actie werk van wordt gemaakt. Verder staan genoteerd: zwerfvuil, de kruising Thorbeckelaan – Rivierdijk, stankoverlast van de sloten in de Grienden en parkeeroverlast in De Boog. Amy: ,,Over zwerfvuil hebben we een mailtje gehad van een vrouw. Ik zal haar nog vragen op welke wijk ze doelt en dan gaan we een prikactie organiseren. Ik vind persoonlijk dat het qua zwerfvuil meevalt, maar het is goed om dit signaal op te pikken en hier iets mee te doen. Uiteraard moet ze wel zelf meedoen.”

‘Geen respons’

De kruising Thorbeckelaan – Rivierdijk kwam uit haar eigen koker. ,,Fietsers moeten soms vol in de remmen omdat automobilisten die de helling oprijden alleen oog hebben voor het autoverkeer op de Rivierdijk. Het is een gevaarlijk punt. Voordat automobilisten hun weg op de dijk kunnen vervolgen moeten ze eerst een zebrapad en fietspad over en dat zien ze nog wel eens over het hoofd. Hoe weet ik niet, maar het zou eigenlijk anders ingericht moeten worden.” De klacht over parkeeroverlast in De Boog visten ze op van deze nieuwswebsite. Een bewoner wees hier de politie op onder het voorbeschouwende artikel over de publieksvriendelijke acties die gisteravond in Sliedrecht werden gehouden. ,,Wij hebben gereageerd dat we met hem willen nadenken over een actie om dit onder de aandacht te brengen, maar helaas hebben we geen respons gekregen. Hopelijk komt dat nog.”

Dode vissen

De stankoverlast in de Grienden (met name in de Stormrand) is al aangekaart bij de gemeente. ,,Het water groeit dicht waardoor zuurstofgebrek ontstaat en vissen doodgaan. Hopelijk weet het waterschap hier een oplossing voor te bedenken. Zij neemt per 1 juli het onderhoud over van de gemeente”, weet Mirjam Knol te vertellen. Wim verwacht dat het waterschap hier ook onvoldoende tijd voor zal hebben. ,,Wellicht willen ze een beroep doen op de buurtbewoners. Het is alleen maar een kwestie van regelmatig de pomp aanzetten. Je zou daarvoor ook een tijdklok kunnen gebruiken. Het wijkplatform is hier trouwens ook over in gesprek. We moeten oppassen dat we niet in elkaars vaarwater zitten. Er zijn misschien wel te veel groepen in het dorp die zich met leefbaarheid bezighouden. Denk ook aan de lokale politieke partijen, al zie je dat na de gemeenteraadsverkiezingen wel minder worden.” Buurt Bestuurt gaat in elk geval onverdroten verder.Deel dit bericht met je vrienden!