Alles over Sliedrecht...
Afbeelding bij nieuwsitem 'Nog geen sluitende businesscase nieuwe sporthal: College wil de vaart erin houden'
27mei 2014

Nog geen sluitende businesscase nieuwe sporthal: College wil de vaart erin houden

SLIEDRECHT – De gemeente en de eind 2013 in het leven geroepen Stichting Sportaccommodatie Benedenveer hebben meer tijd nodig om een sluitende businesscase te presenteren voor de realisatie van een geprivatiseerde sporthal. Dat staat in de collegeinformatiebrief die vorige week naar de fracties in de gemeenteraad is verstuurd en die als ingekomen stuk op de agenda staat van de opiniërende raadsvergadering die vanavond wordt gehouden. Hoewel de oorspronkelijke planning niet wordt gehaald, wil het gemeentebestuur wel de vaart erin houden en voor het zomerreces een definitief uitgewerkt voorstel presenteren aan de raad.

Nadat op 10 december 2013 een principe-besluit was genomen, was de planning dat het voorstel zou worden behandeld op 26 juni. Op dit moment kan echter binnen de kaders die de raad op 10 december heeft gesteld geen sluitende businesscase worden gepresenteerd. Er is (iets) meer tijd nodig. Vandaar dat B&W voorstelt de bespreking van het voorstel in te plannen op 8 of 9 juli als de Kadernota wordt behandeld. Omdat het een beleidsarme Kadernota is zijn hiervoor naar verwachting geen twee avonden nodig.

Integraal Accommodatieplan

,,Voor de voortgang van het project is het belangrijk zo snel mogelijk een besluit van de raad te hebben”, zo is te lezen in de collegeinformatiebrief. Als het 8 of 9  juli wordt besproken, kan 9 september een besluit worden genomen. De opiniërende behandeling zal gepaard gaan met een bespreking van het Integraal Accommodatieplan dat de gemeente op verzoek van de VVD-fractie heeft opgesteld. Het amendement dat de liberalen 10 december indienden, werd aangenomen. De nieuwe sporthal aan de Benedenveer en het accommodatieplan zijn met elkaar verbonden omdat de realisatie van een nieuwe sportaccommodatie gevolgen heeft voor het gebruik en de exploitatielast van de andere accommodaties.

Sliedrecht Sport

Kaders die de raad bij het nemen van het principebesluit heeft gesteld zijn onder andere dat het een geprivatiseerde sporthal is die wordt beheerd en eigendom is van bovengenoemde stichting. Volleybalvereniging Sliedrecht Sport probeert dit al jaren hoog op de politieke agenda te krijgen en is daar in 2013 in geslaagd. De vervolgstap is de werkelijke realisatie. Ook daar wordt nu vaart achter gezet, al zijn de beheerstichting die is opgericht en de gemeente nog op zoek naar oplossingen om een sluitende businesscase te verkrijgen. De gemeenteraad heeft gesteld dat de gemeente maximaal 125.000 euro per jaar bijdraagt aan de exploitatiekosten.

Vanavond

In de vergadering van vanavond zal dit waarschijnlijk niet of anders maar kort aan de orde komen. Verplaatsing naar 8 of 9 juli zal normaal gesproken geen probleem zijn. In het na de verkiezingen samengestelde raadsprogramma wordt de nieuwe sporthal aan de Benedenveer immers aangeduid als een groot project dat de gemeente voortvarend wil aanpakken. De jaarrekening 2013 staat als enig bespreekstuk op de agenda. Beter gezegd: wat er met het overschot van ruim 1,2 miljoen euro wordt gedaan. De fracties krijgen de mogelijkheid zich uit te spreken over de 7,5 ton die het college in de doorontwikkeling van de ambtelijke organisatie wil steken en 4,5 ton extra in de nog te realiseren Brede School in Baanhoek-West vanwege de architectonische kosten die al zijn gemaakt toen nog werd uitgegaan van een gebouw waar drie in plaats van twee scholen gebruik van zouden maken. Het college stelt tevens voor de noodlijdende Stichting Dijksynagoge te helpen haar hypothecaire lening bij de bank te kunnen aflossen door een waarderingssubsidie (‘ter behoud van cultureel erfgoed’) te verstrekken van 25.000 euro en 50.000 euro te reserveren voor de realisatie van een natuurspeeltuin naast de Brede School die momenteel in de Prickwaert wordt gebouwd.Deel dit bericht met je vrienden!