Alles over Sliedrecht...
Afbeelding bij nieuwsitem 'College moet verantwoording afleggen over 7,5 ton voor doorontwikkeling ambtelijke organisatie'
18jun 2014

College moet verantwoording afleggen over 7,5 ton voor doorontwikkeling ambtelijke organisatie

SLIEDRECHT – Het college van Burgemeester en Wethouders wil een groot deel van het overschot op de Jaarrekening 2013 inzetten voor de doorontwikkeling van de ambtelijke organisatie. De gemeenteraad gaat ermee akkoord dat de 7,5 ton die het gemeentebestuur hiervoor nodig denkt te hebben, wordt geoormerkt, maar zij wenst het bedrag pas vrij te geven als de raad een concreet plan krijgt voorgelegd. Wethouder Hans Tanis zegde maandagavond tijdens de besluitvormende raadsvergadering toe hier gehoor aan te zullen geven.

Hij kon ook niet anders want het amendement dat door PRO Sliedrecht was ingediend was door vier partijen ondertekend. Alleen de handtekening van het CDA ontbrak nog omdat zij zelf een amendement had ingediend, dat in feite op hetzelfde neerkwam, namelijk: dat de gemeente wel verantwoording moet afleggen en geen carte blanche krijgt.

Motie ‘sociaal geld’

,,Wat gaat de gemeente met het geld doen? Dat lijkt me een eerlijke vraag”, aldus CDA-raadslid Rens den Besten, die ook aankaartte dat in de jaarrekening duidelijk wordt dat binnen de post Werk, Inkomen, Zorg en Welzijn structureel 425.000 euro vrijvalt. De christendemocraten dienden een motie in met als kop dat ‘sociaal geld’ sociaal moet worden besteed. Het college werd verzocht bij de bespreking van de Kadernota 2015 op 8 of 9 juli met een voorstel te komen waarmee kwetsbare groepen in de lokale samenleving zijn gebaat. Na de uitleg van wethouder Hanny Visser-Schlieker werd de motie niet in stemming gebracht. Ze gaf aan het geen structureel voordeel betreft omdat wordt voorgesorteerd op de Wmo-bezuinigingen van het kabinet. ,,We voeren nu al uit wat Rutte II per 1 januari 2015 van gemeenten verwacht.”

Vroegere apotheek

Rob Penning van PRO Sliedrecht bracht de vroegere apotheek aan de Rivierdijk ter sprake. ,,Is dat wel zo’n goede aankoop geweest? Er is zes ton verdampt.” ,,U weet daarop mijn antwoord al”, zei wethouder Len van Rekom. ,,Als fractievoorzitter van de VVD heb ik in het verleden meerdere keren gezegd dat het geen goede deal is geweest. Het zou gek zijn als ik nu iets anders zou zeggen.”Deel dit bericht met je vrienden!