Alles over Sliedrecht...
Afbeelding bij nieuwsitem 'Niet fair om ondernemer of vereniging bij alcoholovertreding meteen aan de schandpaal te nagelen'
19jun 2014

Niet fair om ondernemer of vereniging bij alcoholovertreding meteen aan de schandpaal te nagelen

SLIEDRECHT – ,,De streefpercentages mogen best krachtiger.” Met deze zin begon CDA-raadslid Ad de Waard maandagavond 16 juni de beraadslaging over het wettelijk verplichte preventie- en handhavingsplan alcohol dat door de gemeente Sliedrecht is opgesteld en waar de gemeenteraad vóór 1 juli over moest besluiten. De christendemocraten dienden vervolgens een amendement in, maar daar ontstond door bovenstaande opmerking verwarring over.

Zo vreemd was dat niet want het CDA had in de opiniërende vergadering op 20 mei in soms felle bewoordingen duidelijk gemaakt dat de lat hoger moet worden gelegd. Zij voelde echter aan dat met uitzondering van de PvdA de andere partijen niet zouden instemmen met een strenger beleid en besloot het daarom te laten bij deze opmerking. Wel werd een amendement ingediend, maar die was bedoeld om te voorkomen dat een supermarkt, slijterij, horecazaak of sportkantine meteen het haasje is als bij een controle door Buitengewone Opsporingsambtenaren (BOA’s) blijkt dat de regels op het gebied van alcoholleeftijd en doortappen niet worden nageleefd. ,,Wij vinden een nalevingsprecentage van 75 procent reëel”, sprak De Waard. ,,Het zou niet fair zijn als een ondernemer of vereniging bij een geconstateerde overtreding meteen aan de schandpaal wordt genageld.” Aangezien de motie werd gesteund door de PvdA en de SGP-ChristenUnie en daarmee een raadsmeerderheid werd behaald, zal de gemeente hier gehoor aan moeten geven. Burgemeester Bram van Hemmen gaf aan dat het aannemen van het amendement tot gevolg heeft dat de raad extra krediet ter beschikking zal moeten stellen. ,,Met de huidige capaciteit van handhaving kunnen we niet alle cijfers halen.” De Waard maakte vervolgens duidelijk dat het niet om het aantal controles gaat, maar dat de gemeente clementie toont als een keer een overtreding wordt begaan. Om een duidelijk plaatje te schetsen: een ondernemer die alcoholische drank verkoopt aan een persoon onder de achttien wordt hierop aangesproken, maar als bij de volgende drie controles blijkt dat hij zich aan de regels houdt, heeft die ene overtreding geen gevolgen. Immers, er is dan sprake van een nalevingspercentage van 75 procent. ,,Ondernemers en verenigingen moeten zich niet belemmerd, maar juist gestimuleerd voelen om de regels beter na te leven.”

Geen nulmeting

Peter de Borst van PRO Sliedrecht zei het te betreuren dat er geen nulmeting is verricht. ,,Waar is de A van actueel en de R van realistisch? Ik begrijp niet dat we uitgaan van niet-Sliedrechtse cijfers. Als je hét echt zo belangrijk vindt, had dan een brief geschreven aan de wetgever met het verzoek voor 1 september het preventie- en handhavingsplan op te mogen stellen zodat er nog tijd is om een nulmeting te verrichten.” Hij gebruikte vervolgens de woorden gegokt en uit de lucht gegrepen en dat schoot bij Van Hemmen enigszins in het verkeerde keelgat. ,,Ik werp het verre van me dat de cijfers die we van de regionale campagne ‘Verzuip jij je toekomst?!’ gebruiken nergens op zijn gebaseerd. Daar kunnen we zeker bepaalde trends uit halen. We hebben een realistisch plan opgesteld en daar gaan we mee aan de slag.” Om eraan toe te voegen dat PRO Sliedrecht eerder dit jaar aan de kaak stelde dat er nog geen preventieplan was.

De andere fracties maakten zich niet druk over het ontbreken van een plaatselijke nulmeting. ,,Laten we gewoon van start gaan en dingen doen”, was de al even eenvoudige als heldere inbreng van VVD-raadslid Roelant Bijderwieden.Deel dit bericht met je vrienden!