Alles over Sliedrecht...
Afbeelding bij nieuwsitem 'Hoveniersbedrijf Verheij mag van gemeente uitbreiden in het groene hart'
19jun 2014

Hoveniersbedrijf Verheij mag van gemeente uitbreiden in het groene hart

SLIEDRECHT – ‘Het Groene Hart schuift weer een stukje op.’ Dat tweette PRO Sliedrecht maandagavond nadat de gemeenteraad net had ingestemd met het principeverzoek van Verheij Integrale Groenzorg om het bedrijfsterrein aan de Kweldamweg, dat nog net deel uitmaakt van het Groene Hart, met ongeveer één hectare uit te breiden. Alleen PRO Sliedrecht stemde om principiële redenen tegen.

Dat was geen verrassing aangezien de fractie al tijdens de opiniërende bijeenkomst op 20 mei haar partijstandpunt naar voren had gebracht dat bouwen ten noorden van de twee spoorlijnen ongewenst is. De PvdA en de VVD lieten weten dat zij wel instemmen en deden dat op 16 juni nogmaals. ,,Een ondernemer die wil uitbreiden, kan op onze steun rekenen”, aldus Alexander Kieft (VVD). ,,Het is goed voor de lokale economie en werkgelegenheid.” Anton van Rees zei dat de PvdA ‘uitdrukkelijk’ geen voorstander is van bouwen in het Groene Hart. ,,Máár we moeten wel realistisch zijn. Dit plan kan verrommeling van het gebied juist voorkomen en biedt werkgelegenheid aan een kwetsbare groep”, daarmee doelend op het gegeven dat Verheij in het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen veel specifieke doelgroepen in dienst heeft, zoals Wajongers en personeel vanuit Drechtwerk. Het CDA hield zich destijds stil, maar sprak zich ditmaal wel uit. ,,We zijn ruimhartig voor dit voorstel”, aldus Ad de Waard. Jan Visser hield namens de SGP-ChristenUnie een langer betoog. Hij bracht naar voren dat er binnen de fractie de nodige discussie over is geweest en dat er veel schriftelijke vragen zijn gesteld aan het college. Met als uiteindelijke resultaat dat wordt ingestemd met het voorstel om provinciale ontheffing aan te vragen, maar wel met als voorwaarde dat de gemeente scherp stuurt op de landschappelijke inpassing van het bedrijf.

Provincie

Overigens wil dit niet zeggen dat Verheij al groen licht heeft gekregen om deze uitbreiding, die noodzakelijk wordt geacht omdat de onderneming uit haar jasje groeit, te mogen realiseren. Het hoveniersbedrijf zal nog aan moeten kloppen bij de provincie, die ontheffing moet verlenen. Als de provincie instemt komt de concretisering en verdere uitwerking van het bouwplan aan de orde is de gemeente(raad) weer aan zet. Immers, er moet dan nog een bestemmingsplan- en vergunningprocedure worden doorlopen.

Compensatie

Visser (SGP-ChristenUnie) merkte kritisch op dat hoewel er al vanaf 2009 gesprekken gaande zijn tussen Verheij en de gemeente de raad weinig tijd heeft gekregen om een besluit te nemen. ,,Het is kennelijk als een donderslag bij heldere hemel gekomen”, zei wethouder Len van Rekom enigszins verontwaardigd. Hij zei het wel onbegrijpelijk te vinden dat er al vijf jaar over planvorming wordt gesproken. Ook gaf hij aan dat er sprake is van een ‘meer dan normatieve compensatieregeling’. ,Je kunt dan denken aan de waterberging die deel uitmaakt van het Recreatief Knooppunt.” ,,Wat gebeurt er als het Recreatief Knooppunt (hierover wordt eind dit jaar de knoop doorgehakt, red.) niet doorgaat”, vroeg Van Rees (PvdA).  ,,Dan zou je kunnen kijken naar de uitstraling en duurzaamheid van het gebouw”, aldus de wethouder. De Waard (CDA) zei dat vreemd te vinden omdat het groenbedrijf daarmee niet compenseert, maar iets voor zichzelf doet.Deel dit bericht met je vrienden!