Alles over Sliedrecht...
Afbeelding bij nieuwsitem 'Besluitvorming over nieuwe sporthal benedenveer wordt verder doorgeschoven'
20jun 2014

Besluitvorming over nieuwe sporthal benedenveer wordt verder doorgeschoven

SLIEDRECHT – Het college van Burgemeester en Wethouders heeft nog geen overeenstemming bereikt met Stichting Sportaccommodatie Benedenveer. Om die reden is de gewenste realisatie van een nieuwe sporthal nog niet rijp voor een opiniërende behandeling in juli.

Er wordt wel gestreefd naar spoedige overeenstemming, zo is te lezen in de informatiebrief die het college afgelopen donderdag naar de gemeenteraad heeft verstuurd. Ervan uitgaande dat B & W uiterlijk 26 augustus een positief besluit kan nemen, zal het onderwerp in september worden besproken waarna in oktober ook de raad besluit.

Het betreft een tweede vertraging. Op 20 mei kregen de raadsleden een soortgelijke brief waarin ook stond vermeld dat de gemeente en de eind 2013 in het leven geroepen stichting meer tijd nodig hebben om  een sluitende businesscase te presenteren voor de realisatie van een geprivatiseerde sporthal. Hoewel de oorspronkelijke planning van juni niet zou worden gehaald, gaf het gemeentebestuur destijds wel aan de vaart erin te willen houden en voor het zomerreces een definitief uitgewerkt voorstel te willen presenteren aan de raad. Echter, er kan binnen de kaders die de raad op 10 december heeft gesteld (er is toen een principebesluit genomen) ook in juli nog geen sluitende businesscase worden gepresenteerd. Vandaar dat het over de zomer heen wordt getild.

Kaders die de raad bij het nemen van het principebesluit heeft gesteld zijn onder andere dat het een geprivatiseerde sporthal is die wordt beheerd en eigendom is van Stichting Sportaccommodatie Benedenveer. Volleybalvereniging Sliedrecht Sport probeert dit al jaren hoog op de politieke agenda te krijgen en is daar in 2013 in geslaagd. De vervolgstap is de werkelijke realisatie. Ook daar wordt vaart achter gezet, al zijn de beheerstichting die is opgericht en de gemeente nog op zoek naar oplossingen. De gemeenteraad heeft gesteld dat de gemeente maximaal 125.000 euro per jaar bijdraagt aan de exploitatiekosten.Deel dit bericht met je vrienden!