Alles over Sliedrecht...
Afbeelding bij nieuwsitem 'De voetbalkooi. Zou het passen'
24jun 2014

De voetbalkooi. Zou het passen

SLIEDRECHT - ‘We kunnen er niet naar kijken zonder te denken aan de voetbalkooi. Zou het passen?’ Met dit bericht, dat vanmiddag op Twitter is geplaatst, blaast PRO Sliedrecht de discussie over een voetbalkooi in de Vogelbuurt nieuw leven in.

Door Erik de Bruin
De foto is gemaakt vanaf de Burgemeester Van Hofwegensingel. ,,In onze optiek is er genoeg plek om een voetbalkooi te realiseren”, aldus fractievoorzitter Timo Pauw. ,,Of we daar in de gemeenteraad aandacht voor gaan vragen? Jazeker. Wij vinden dit een belangrijke voorziening voor de jeugd. Tijdens de bespreking van de Kadernota (op 8 en 9 juli, red.) zullen we naar voren brengen dat het bij nader inzien wel ingepast kan worden.”
Op deze locatie was al een voetbalkooi, maar die moest verdwijnen vanwege de sloop en nieuwbouw van de Karekietflat en de bouw van rijtjeshuizen. Pauw: ,,Nu de flat en het huizenblok zijn gerealiseerd blijkt er meer tussenruimte te zijn dan wat we op basis van de tekeningen en de maquette hadden verwacht. Misschien niet zo groot als de vorige voetbalkooi, maar je kan zeker iets realiseren waar de jeugd behoefte aan heeft. Omdat er geen balkons en tuinen grenzen aan wat nu nog een grasveldje is, hoeven buurtbewoners hier geen overlast van te ondervinden. Zeker niets als je de voetbalkooi bijvoorbeeld deels boven de sloot bouwt en daarmee iets verder weg legt van de woningen. Met een beetje creativiteit kom je er wel uit. Er moet sowieso iets met het grasveldje gebeuren. Je zou er een parkje van kunnen maken, maar wij pleiten voor een voetbalkooi. Bij de bespreking van de Kadernota brengen we dit onder de aandacht. Uit de meicirculaire is gebleken dat de gemeente in 2015 vijf ton minder hoeft te bezuinigen. Er zou dus geld beschikbaar moeten zijn om dit te kunnen realiseren.”
Om de voetbalkooi in de Vogelbuurt was een jaar geleden veel te doen. Doordat deze voorziening bij de Karekietflat zou verdwijnen werd gezocht naar een alternatieve locatie. Het college stelde vlak voor het zomerreces een locatie aan de Professor Van der Waalslaan voor aan de westzijde van de Prins Willem-Alexanderschool. Echter, toen dit voornemen werd gepresenteerd leidde dit tot zoveel weerstand bij omwonenden dat het gemeentebestuur de raad in september meedeelde dat zij geen locatie heeft gevonden waarvoor voldoende draagvlak is.
Bron: Erik de Bruin.


Deel dit bericht met je vrienden!