Alles over Sliedrecht...
Afbeelding bij nieuwsitem 'Brede School aan de Prickwaert bouwkundig opgeleverd'
26jun 2014

Brede School aan de Prickwaert bouwkundig opgeleverd

SLIEDRECHT - Begin deze week is de Brede School aan de Prickwaert bouwkundig opgeleverd. Na  de zomervakantie kunnen zowel Anne de Vries als Roald Dahl hun intrek nemen in het schoolgebouw in Sliedrecht-West dat het afgelopen jaar uit de grond is gestampt. De gemeente wil nu ook serieus werk maken van een Brede School in Baanhoek-West waar Anne de Vries en De Bleyburgh (voor speciaal onderwijs) gebruik van zullen maken. ,,Als we op korte termijn een klap geven op de kaderstellende notitie kunnen we de zomermaanden gebruiken om een architect te zoeken”, zo hield wethouder Hans Tanis de gemeenteraad dinsdagavond voor tijdens een opiniërende raadsvergadering.

Door Erik de Bruin
Marije Baars – Mulder sprak namens de SGP-ChristenUnie de hoop uit dat de Brede School in de nieuwbouwwijk – waar nog geen dergelijke voorziening is – in 2016 wordt gerealiseerd. Daarbij hoopt ze op een snel besluit over de nieuwe sporthal aan de Benedenveer. Het college heeft dit aan elkaar gekoppeld. In die zin dat afhankelijk van het wel of niet doorgaan van de sporthal aan de andere kant van het spoor (hierover wordt naar verwachting in oktober een raadsbesluit genomen) het een school met of zonder gymzaal wordt. Tanis haalde aan dat de scholen hebben aangegeven dat ze een gebouw zonder gymzaal acceptabel vinden als er op loopafstand een sporthal wordt gebouwd. ,,Daarom hebben we besloten deze route te lopen.”
‘Laatste punten op de i’
Timo Pauw van PRO Sliedrecht vroeg de wethouder waarom niet is gekozen voor een schoolgebouw met gymzaal en een sporthal zonder gymfunctie. ,,Dat kun je gewoon verder gaan en hoef je niet te wachten op een besluit over de sporthal.” Alexander Kieft (VVD) zei de noodzaak van het voorstel niet in te zien en ervan uit te gaan dat de sporthal ‘gewoon’ wordt gerealiseerd.” Volgens wethouder Len van Rekom, die dit grote project in zijn portefeuille heeft, moeten de laatste punten op de i worden gezet in de onderhandelingen die de gemeente voert met de eind 2013 in het leven geroepen Stichting Sportaccommodatie Benedenveer. Hij omschreef het bewust op deze manier omdat over een paar belangrijke zaken nog overeenstemming moet worden bereikt.  ,,Op 9 juli zal ik de gemeenteraad daar in beslotenheid over informeren. Dat het wat langer op zich laat wachten vinden we net zo vervelend als de raad, maar we willen geen half werk leveren.”
‘Appels met peren’
CDA-raadslid Rens den Besten sprak het vermoeden uit dat de vertraging wordt veroorzaakt omdat de maximaal 125.000 euro die de raad jaarlijks wil bijdragen aan de exploitatiekosten van de sporthal niet toereikend is en dat daarom een school zonder gymzaal wordt voorgesteld. Zodat er eventueel meer geld in de sporthal kan worden gestoken. Van Rekom noemde dit een appels met peren-vergelijking. ,,Dat het niet binnen de financiële kaders past die de raad eind vorig jaar heeft gesteld, is deels waar, maar daar komen we wel uit.”
Leerlingenprognoses
Baars- Mulder (SGP-ChristenUnie ) zei het fijn te vinden dat rekening wordt gehouden met nieuwe leerlingencijfers zodat niet voor leegstand wordt gebouwd. Kieft (VVD) zei het ook een goede zaak te vinden dat kritisch naar het benodigd aantal klaslokalen is gekeken, maar wilde nog wel weten om de hoeveel jaar leerlingenprognoses worden uitgevoerd en of er extra ruimte is mocht blijken dat de cijfers hoger uitvallen. ,,Hoewel we ervan uit gaan dat het aantal lokalen voldoende is zullen we rekening houden met uitbreidingsmogelijkheden”, antwoordde Tanis. ,,De landelijke trend is wel dat de cijfers juist lager uitvallen.” De prognoses vinden elke twee jaar plaats.
Bron: Erik de Bruin.


Deel dit bericht met je vrienden!