Alles over Sliedrecht...
Afbeelding bij nieuwsitem 'Groot onderhoud Rivierdijk, dijkvak 1 t/m 3'
29aug 2014

Groot onderhoud Rivierdijk, dijkvak 1 t/m 3

SLIEDRECHT - De medewerkers van de afdeling Infra en Groen zijn gestart met het voorbereiden van het groot onderhoud aan de Rivierdijk, dijkvak 1 t/m 3. Dit betreft het gedeelte vanaf de Thorbeckelaan richting de verkeerslichten bij de afrit Sliedrecht-Oost op de A15.

Terugblik
In 1996/1997 is de dijkverzwaring van dit gedeelte uitgevoerd. Door zetting van de dijk is in de loop der jaren ernstige schade ontstaan aan de weg. Naast een ongelijkmatig wegdek door de herstelwerkzaamheden blijft er bij regen ook veel regenwater op de weg staan.

Groot onderhoud
De gemeente en het Waterschap Rivierenland hebben budget beschikbaar gesteld om deze weg grootschalig te herstellen. De fundering zal stijver worden gemaakt met schuimbitumen en wapening. De gehele asfaltweg zal daarna opnieuw worden aangelegd. De weg zal uiteraard weer in het juiste verhang worden aangebracht, zodat er geen overmatige plasvorming meer zal zijn bij regen.

Het ontwerp van de scherpe bocht in het dijkvak zal worden verbeterd door het aanbrengen van duidelijkere middengeleiders. De aansluitingen van het parallelweggetje en de aansluiting/oversteek naar de Rietlanden zal qua inrichting worden verbeterd. Tevens zal er een oversteekvoorziening met middengeleider worden gemaakt voor fietsers en voetgangers van en naar de Rietlanden voor huisnummer 30.

Inrichtingsvoorstel
Op basis van deze informatie is een inrichtingstekening gemaakt met 2 varianten voor de uitwerking van de ‘scherpe bocht’ in dit dijkgedeelte. Op donderdag 10 juli heeft een inloopavond plaatsgevonden in het gemeentekantoor. De opmerkingen die op die avond door bezoekers zijn gemaakt worden momenteel beoordeeld en bekeken of die in het ontwerp kunnen worden opgenomen. De beschrijving van het uiteindelijke ontwerp zal per brief aan alle bewoners en bedrijven in het plangebied worden toegezonden.

De presentatie-tekeningen kunt u, tijdens kantooruren, nog tot 12 september inzien op het presentatiebord in de publiekshal van het gemeentekantoor aan de Industrieweg 11.

Uitvoering
Naar verwachting starten de werkzaamheden medio september 2014 en duren ca. 4 weken. In deze periode is het betreffende wegvak afgesloten. Het doorgaande verkeer wordt via borden omgeleid. Bestemmingsverkeer zal slechts een beperkt aantal dagen niet in het gebied kunnen rijden.

Vragen / opmerkingen
Voor vragen of opmerkingen over dit project kunt u contact opnemen met de projectleider van dit project, de heer Ton van Es.

U kunt hem bereiken via ajm.van.es@sliedrecht.nl of 0184-495948Deel dit bericht met je vrienden!