Alles over Sliedrecht...
Afbeelding bij nieuwsitem 'Brede School Prickwaert op tijd en binnen budget opgeleverd'
02sep 2014

Brede School Prickwaert op tijd en binnen budget opgeleverd

SLIEDRECHT - De leerlingen van de Anne de Vries- en de Roald Dahlschool zijn deze week aan hun nieuwe schooljaar begonnen in de eerste Brede School in de gemeente Sliedrecht. Het complex in de wijk Prickwaert biedt ook onderdak aan een kinderdagverblijf, peuter- en buitenschoolse opvang. Donderdagavond  11 september is de feestelijke opening.

,,Binnen de gemeente Sliedrecht staat goed onderwijs hoog op de agenda. De gemeente vindt het belangrijk om in dat kader veilige en gezonde scholen te realiseren. Daarom wordt, ook in economisch mindere tijden, stevig geïnvesteerd in nieuwe schoolgebouwen. De afgelopen jaren is hard gewerkt aan de realisering van het eerste Brede School-complex, dat nu klaar is”, aldus Hans Tanis, de verantwoordelijke projectwethouder. Hij zegt heel trots te zijn op het eindresultaat: ,,Het is een mooi voorbeeld van samenwerking tussen de openbare en protestants-christelijke schoolbesturen in Sliedrecht. Samen hebben ze het programma bepaald en de bouw begeleid binnen de randvoorwaarden die wij als gemeente hebben gesteld. Er is daardoor een flexibel gebouw ontstaan waarmee zonder extra kosten ingespeeld kan worden op toekomstige ontwikkelingen, zoals groei en krimp. Daarnaast is het gebouw zodanig ontworpen dat alle kinderen van 0 tot 12 jaar optimaal in hun ontwikkeling gestimuleerd en ondersteund worden. Zo is er extra aandacht besteed aan de luchtkwaliteit in het gebouw.”
‘Kruisbestuiving’
Adriaan Verschoor van AVBO Bouworganisatie en advisering was namens de twee schoolbesturen bouwmanager. Hij heeft veel ervaring met het bouwen van scholen, maar de nieuwe Brede School Prickwaert vindt hij heel bijzonder. ,,Dat komt door de goede samenwerking tussen Vereniging Christelijk Onderwijs Sliedrecht, Stichting Openbaar Primair Onderwijs Papendrecht en de gemeente. Er was absoluut sprake van kruisbestuiving en dat zie je terug in het complex. Het ontwerp van architectenbureau Bos uit Baarn is mooi ruimtelijk en er is toekomstgericht geïnvesteerd. Er zijn kosten gemaakt die uiteindelijk geld opleveren.”
Milieumaatregelen
Hij vervolgt: ,,Je kan goed zien dat naast goed onderwijs het milieu een speerpunt is van de gemeente. Er zijn in het gebouw allerlei energiebesparende maatregelen getroffen die verder gaan dan wettelijk is vereist. Op het dak staan zonnepanelen en een ander deel van het dak is voorzien van beplanting voor goede isolatie en beter waterbeheer. We hebben in de constructie en de afwerking voor onderhoudsarme materialen gekozen. De fundering is gedeeltelijk verzwaard zodat als dat in de toekomst nodig mocht zijn uitbreiding met een extra verdieping mogelijk is. De staalconstructie maakt de ruimte vrij indeelbaar. Bijzonder vind ik dat de twee speellokalen snel kunnen worden omgevormd tot een grote ruimte met aan beide kanten een tribune, die in het dagelijkse schoolleven dienst doet als trap. Leuk voor schoolmusicals en andere evenementen. Verder hebben we er alles aan gedaan om de oude, grote bomen in de omgeving te behouden en is er een groen tuinontwerp met verschillende beplantingen. We hebben samen met aannemer Slingerland Bouw een prachtig gebouw op tijd en binnen budget opgeleverd. Het mooiste vind ik het om het enthousiasme van de leerkrachten en de blije gezichten van de kinderen te zien. Die genieten echt van hun nieuwe omgeving.”
Natuurspeelterrein
Over omgeving gesproken: de Brede School gaat ook een buurtfunctie vervullen als ontmoetingsplek voor jong en oud. In de school kunnen bijeenkomsten en activiteiten van buurtbewoners plaatsvinden. ,,Omdat de gemeente een goede leefomgeving voor haar burgers belangrijk vindt, zijn er parkeervoorzieningen bij de school aangelegd waardoor de wijk wordt ontlast”, aldus Verschoor. Bovendien komt er naast de school, op de plek van de oude Roald Dahl, een natuurspeelterrein waar buurtbewoners elkaar kunnen ontmoeten. Kinderen kunnen er spelenderwijs kennismaken met water, aarde, bomen en planten.
De speelplaats is in het voorjaar van 2015 klaar. ,,Nu de eerste Brede School in gebruik is genomen, zijn we als gemeente niet klaar”,  besluit onderwijswethouder Theo den Braanker. ,,We blijven investeren in goed onderwijs en zijn inmiddels gestart met de voorbereidingen voor de Brede School in Baanhoek-West.”
Bron: Erik de Bruin.


Deel dit bericht met je vrienden!