Alles over Sliedrecht...
Afbeelding bij nieuwsitem 'Ouders positief over kinderopvang en peuterspeelzaalwerk in Sliedrecht'
02sep 2014

Ouders positief over kinderopvang en peuterspeelzaalwerk in Sliedrecht

SLIEDRECHT - Wethouder Theo den Braanker: ‘Meer keuzevrijheid sluit aan bij meer behoefte aan flexibiliteit’ Tweederde van de ouders/verzorgers in de Drechtsteden maakt gebruik van formele kinderopvang en/of peuterspeelzaalwerk.  Onderzoekcentrum Drechtsteden (OCD) heeft onder ruim 1.500 ouders/verzorgers onderzoek gedaan naar onder andere het gebruik van deze vormen van opvang,  de tevredenheid van ouders over de kwaliteit en op welke manier ze bij de opvang van hun kinderen betrokken worden. Hieruit blijkt dat ouders in Sliedrecht – net als de ouders in de andere Drechtsteden – positief zijn over de kinderopvang en het peuterspeelzaalwerk waar hun kind naartoe gaat, zo is te lezen in het persbericht dat de gemeente vanmorgen heeft verstuurd.

Om beter zicht te krijgen op wensen en ideeën van ouders heeft de gemeente Sliedrecht in 2014 zeshonderd willekeurig gekozen ouders/verzorgers met kinderen van 0 tot 4 jaar uitgenodigd om mee te doen aan het Drechtstedelijke onderzoek naar kinderopvang.  Wethouder Theo den Braanker: ,,Veel ouders hebben de vragenlijst ingevuld. Hierdoor hebben we als gemeente een goed beeld wat er bij hen leeft. Het is prettig om te constateren dat ons ingezette beleid naar meer keuzevrijheid voor ouders op het gebied van kinderopvang en peuterspeelzaalwerk aansluit bij de algemene behoefte aan meer flexibiliteit.”
Noodzakelijk
Het onderzoek laat zien dat eenderde van de ouders hun kind(eren) naar een kinderdagverblijf brengt. Voor een peuterspeelzaal (één op de vijf) en een gastouder (één op de tien) wordt minder vaak gekozen. Voor verreweg de meeste ouders is kinderopvang noodzakelijk omdat zowel moeder als vader werken. Ouders die hun kind op een peuterspeelzaal plaatsen, geven aan dat zij het belangrijk vinden dat kinderen met elkaar leren spelen en daarnaast zien ze het als voorbereiding op de basisschool.
Eigen kring
Dat de keuze voor kinderopvang vaak noodzakelijk is,blijkt ook uit de redenen waarom één op de vijf ouders geen gebruik maakt van kinderopvang. De twee belangrijkste redenen zijn dat één of beide ouders thuis is/zijn en/of dat men de kinderen liever naar een bekende brengt. Vijftien procent van de ouders maakt gebruik van informele opvang in eigen kring.
Rapportcijfers
Ouders waarderen de opvang waar hun kind(eren) naartoe gaan met een 8 als gemiddeld rapportcijfer. De gastouder krijgt zelfs een 8,5 gemiddeld. Opvang draagt volgens ouders bij aan de ontwikkeling van kinderen. Met name beter leren spelen (met andere kinderen), leren praten en zich beter kunnen uitdrukken. Wel hebben ouders behoefte aan meer flexibiliteit. Bij het kinderdagverblijf wat betreft openingstijden, het wisselen van dagen en betalingssysteem (niet per dagdeel, maar per uur betalen). Voor de peuterspeelzaal gaat het vooral om meer flexibiliteit in openingstijden.
Betrokkenheid
Verreweg de meeste ouders zijn op de één of andere manier betrokken bij de kinderopvang. Bijvoorbeeld door oudergesprekken of informatiebijeenkomsten te bezoeken. De helft zou (nog) meer betrokken willen worden. Vooral tijd vormt een belemmering. Wie benieuwd is naar meer resultaten (bijvoorbeeld hoe prijsveranderingen effect hebben op het gebruik van kinderopvang) kan het onderzoek bekijken op www.onderzoekcentrumdrechtsteden.nl onder het kopje Publicaties/Onderwijs.
BRon: Erik de Bruin.


Deel dit bericht met je vrienden!