Alles over Sliedrecht...
Afbeelding bij nieuwsitem 'Ouders tevreden over kinderopvang in de Drechtsteden'
02sep 2014

Ouders tevreden over kinderopvang in de Drechtsteden

DRECHTSTEDEN -  Twee derde van de ouders/verzorgers in de Drechtsteden maakt gebruik van formele kinderopvang en/of peuterspeelzaalwerk.  Het Onderzoeks-centrum Drechtsteden (OCD) heeft onder ruim 1.500 ouders/verzorgers onderzoek gedaan naar onder andere het gebruik van deze vormen van opvang,  de tevredenheid van ouders over de kwaliteit en op welke ma-nier zij bij de opvang van hun kinderen betrokken worden. Hieruit blijkt dat ouders in Sliedrecht – net als de ouders in de andere Drechtsteden - positief zijn over de kinderopvang en het peuterspeelzaalwerk waar hun kind naartoe gaat.

Onderzoek
Om beter zicht te krijgen op wensen en ideeën van ouders heeft de gemeente Sliedrecht in 2014 600 willekeurig gekozen ouders/verzorgers met kinderen van 0 tot 4 jaar uitgenodigd om mee te doen aan het Drechtstedelijke onder-zoek naar kinderopvang.  Wethouder Den Braanker: “Veel ouders hebben de vragenlijst ingevuld. Hierdoor hebben wij als gemeente een goed beeld wat er bij ouders leeft. Het is prettig om te constateren dat ons ingezette beleid naar meer keuzevrijheid voor ouders op het gebied van kinderopvang en peuter-speelzaalwerk aansluit bij de algemene behoefte van ouders aan meer flexibi-liteit”.

Kinderdagverblijf het populairst
Het onderzoek laat zien dat een derde van de ouders hun kind(eren) naar een kinderdagverblijf brengt. Voor een peuterspeelzaal (één op de vijf) en een gastouder (één op de tien) wordt minder vaak gekozen. Voor verreweg de meeste ouders is kinderopvang een noodzakelijk iets, omdat beide ouders werken. Ouders die hun kind op een peuterspeelzaal plaatsen, geven aan dat zij het belangrijk vinden dat kinderen met elkaar leren spelen en daarnaast zien zij het als voorbereiding op de basisschool.

Een derde maakt geen gebruik van formele opvang
Dat de keuze voor kinderopvang vaak een noodzakelijk iets is, blijkt ook uit de redenen waarom één op de vijf ouders geen gebruik maakt van kinderop-vang. De twee belangrijkste redenen zijn namelijk dat één of beide ouders thuis zijn en/of dat men de kinderen liever naar een bekende brengt. Vijftien procent van de ouders maakt gebruik van informele opvang in eigen kring.

Positief, maar behoefte aan meer flexibiliteit
Ouders waarderen de opvang waar hun kind(eren) naartoe gaan met 8,0 als gemiddeld rapportcijfer. De gastouder krijgt zelfs een 8,5 gemiddeld. Opvang draagt volgens ouders bij aan de ontwikkeling van kinderen, met name beter leren spelen (met andere kinderen), beter leren praten en zich beter kunnen uitdrukken. Wel hebben ouders behoefte aan meer flexibiliteit. Bij het kinder-dagverblijf wat betreft openingstijden, het wisselen van dagen en betalingssys-teem (niet per dagdeel, maar per uur betalen). Voor de peuterspeelzaal gaat het vooral om meer flexibiliteit in openingstijden.

(Nog) meer betrokkenheid gewenst
Verreweg de meeste ouders zijn wel op de een of andere manier betrokken bij de kinderopvang (bijv. door oudergesprekken of informatiebijeenkomsten te bezoeken). De helft van de ouders zou echter graag (nog) meer betrokken wil-len worden. Vooral tijd vormt een belemmering.

Benieuwd naar meer resultaten?
Bijvoorbeeld hoe prijsveranderingen effect hebben op het gebruik van kinder-opvang. U vindt het onderzoek op de website van het OCD bij ‘Publica-ties/Onderwijs’. Voor meer informatie over het onderzoek kunt u contact opnemen met Susan van Oostrom-van der Meijden (770 3913) of Ingrid Soffers (3916).Deel dit bericht met je vrienden!