Alles over Sliedrecht...
Afbeelding bij nieuwsitem 'Eerste Brede School in Sliedrecht in gebruik'
02sep 2014

Eerste Brede School in Sliedrecht in gebruik

SLIEDRECHT - De kinderen van de Anne de Vriesschool en de Roald Dahlschool zijn deze week aan hun nieuwe schooljaar begonnen in de eerste Brede School in de gemeente Sliedrecht. Het complex in de wijk Prickwaert biedt ook onderdak aan een kinderdagverblijf, peuter- en buitenschoolse opvang. Op donderdagavond 11 september 2014 is de feestelijke opening van het bijzondere gebouw.

Binnen de gemeente Sliedrecht staat goed onderwijs hoog op de agen-da. De gemeente vindt het belangrijk om in dat kader veilige en gezon-de scholen te realiseren. Daarom wordt, ook in economisch mindere tijden, stevig geïnvesteerd in nieuwe schoolgebouwen. De afgelopen jaren is hard gewerkt aan de realisering van het eerste Brede School-complex dat nu klaar is: Brede School Prickwaert.

Flexibel gebouw dat aan alle wensen voldoet
Hans Tanis, verantwoordelijk projectwethouder: “Ik ben heel trots op het eindresultaat. Het is een mooi voorbeeld van samenwerking tussen de openbare en protestants-christelijke schoolbesturen in Sliedrecht. Samen hebben ze het programma bepaald en de bouw begeleid binnen de randvoorwaarden die wij als gemeente hebben gesteld.” Er is daar-door een flexibel gebouw ontstaan, waarmee zonder extra kosten inge-speeld kan worden op toekomstige ontwikkelingen zoals groei en krimp. Bovendien zijn veel onderhoudsarme materialen gebruikt.
Daarnaast is het gebouw zodanig ontworpen dat alle kinderen van 0 tot 12 jaar optimaal in hun ontwikkeling gestimuleerd en ondersteund kun-nen worden. Zo is er extra aandacht besteed aan de kwaliteit van de lucht in het gebouw.

Buurtfunctie
De Brede School gaat ook een belangrijke functie voor de buurt vervul-len als ontmoetingsplek voor oud en jong. In de school kunnen bijeen-komsten en activiteiten van buurtbewoners plaatsvinden. Omdat de gemeente een goede leefomgeving voor haar burgers belangrijk vindt, zijn er parkeervoorzieningen bij de school aangelegd waardoor de wijk wordt ontlast. Bovendien komt er naast de school ook een natuurspeel-terrein waar buurtbewoners elkaar kunnen ontmoeten. Kinderen kunnen er spelenderwijs kennismaken met water, aarde, bomen en planten. De speelplaats is komend voorjaar klaar.

Milieu
Naast goed onderwijs is milieuvriendelijk bouwen een speerpunt van de gemeente en ook hierin is extra geïnvesteerd. Er zijn in het gebouw allerlei milieu- en energiebesparende maatregelen getroffen die verder gaan dan wat wettelijk is vereist. Zo zijn er zonnepanelen op het dak geplaatst en is een ander deel van het dak voorzien van beplanting voor isolatie en beter waterbeheer. Verder zijn de oude, grote bomen in de omgeving van de Brede School behouden gebleven.

“Nu de eerste Brede School in gebruik is genomen, zijn we als gemeen-te niet klaar,” aldus Theo den Braanker, wethouder onderwijs. “We blijven investeren in goed onderwijs en zijn inmiddels gestart met de voorbereidingen voor de Brede School in Baanhoek-West.”

Foto: Mediartist Productions.

 Deel dit bericht met je vrienden!