Alles over Sliedrecht...
Afbeelding bij nieuwsitem 'Nieuwe college Sliedrecht gaat het anders doen'
02sep 2014

Nieuwe college Sliedrecht gaat het anders doen

SLIEDRECHT - Het nieuwe college van Sliedrecht gaat het anders aanpakken. Dat is de kern van het uitvoeringsprogramma voor de komende vier jaar dat het college vanmiddag heeft gepresenteerd. Burgemeester en wethouders gaan meer het dorp in, willen duidelijk naar inwoners zijn en gaan knopen doorhakken.

“Niet langer is het gemeentekantoor de plaats waar het gebeurt. Wij komen naar de inwoners toe in plaats van andersom”, schrijft het college in het uitvoeringsprogramma. Zo zal een informatieavond over de herinrich-ting van een weg of een wijk in het vervolg niet meer standaard in het ge-meentekantoor plaatsvinden, maar in de wijk zelf. De gemeente gaat ook beter gebruik maken van social media zoals Twitter.

Het college gaat initiatieven vanuit de samenleving anders benaderen. “Wij staan per definitie open voor plannen en ideeën uit de samenleving en het bedrijfsleven. Onze eerste reactie is niet langer een opsomming van redenen waarom plannen onmogelijk zijn.” Het college wil de inwoners ook stimuleren zelf met initiatieven te komen. Sliedrecht verdient volgens burgemeester en wethouders meer evenementen. “Evenementen geven reuring in het dorp, activeren de creativiteit van mensen en dragen bij aan gemeenschapszin.” Het college zet bijvoorbeeld in op een eerste maritiem zomerfestival in 2015 dat zij samen met partners uit de samenleving en het bedrijfsleven wil gaan opzetten.

Het vlot trekken van grote projecten in Sliedrecht is een van de belangrijkste prioriteiten van het college voor de komende vier jaar. Het college richt de blik onder andere op het Burgemeester Winklerplein, het Watertorenterrein, de Kerkbuurt, sporthal Benedenveer en locatie Lanser. Het college gaat extra investeren in ambtelijke capaciteit om deze projecten te versnellen.

Sliedrecht moet volgens het college ook beter op de kaart worden gezet. “Sliedrecht heeft veel potentie in zich: Een rijk verenigingsleven, een centrale ligging, historie, grote bedrijven die wereldwijd actief zijn. Sliedrecht kan meer van haar kracht en trots; van haar DNA uitstralen.” Het college wil Sliedrecht als vestigingsplaats voor inwoners en bedrijven meer gaan promoten, bijvoorbeeld door partners uit samenleving en bedrijfsleven samen te brengen in een Stichting Promotie Sliedrecht.

De autonomie en de identiteit van Sliedrecht blijft voor het college het uitgangspunt bij alles wat zij de komende jaren gaat doen binnen de grenzen van het dorp, in de Drechtsteden en in Zuid-Holland Zuid.Deel dit bericht met je vrienden!