Alles over Sliedrecht...
Afbeelding bij nieuwsitem 'Woningcorporaties Zuid-Holland Zuid trekken verontrustende conclusies'
03sep 2014

Woningcorporaties Zuid-Holland Zuid trekken verontrustende conclusies

SLIEDRECHT - De woonlasten van huurders in Zuid-Holland Zuid stijgen harder dan hun inkomens. Deze conclusie trekken de woningcorporaties in deze regio uit het gezamenlijk onderzoek, uitgevoerd door RIGO, naar de woonlasten voor huurders. ,,De redenen voor de stijging zijn hogere gemeentelijke lasten en energielasten, korting op de huurtoeslag, achterblijvende inkomensgroei, het onvoldoende beschikbaar komen van goedkope woonruimte en de huurverhogingen boven de inflatie vanwege de extra heffingen bij woningcorporaties”, zo is te lezen in een actueel persbericht.

,,De optelsom van redenen leidt ertoe dat één op de acht huurders in de regio Zuid-Holland Zuid (lees: Alblasserwaard-Vijfheerenlanden, Drechtsteden en Hoeksche Waard) op dit moment financieel in de knel komt. Dat is twaalf procent van de huurders van corporaties in Zuid-Holland Zuid, met hogere percentages in de gebieden met veel sociale huurwoningen.” De verwachting is dat het percentage huurders met financiële problemen de komende jaren nog verder stijgt. Zo blijkt uit het Woonlastenonderzoek Regio Zuid-Holland Zuid dat onderzoeksbureau RIGO dit voorjaar uitvoerde in opdracht van de Vereniging van Woningcorporaties Zuid-Holland Zuid (VWZHZ). ,,De conclusies van het RIGO sluiten aan bij die van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) dat onlangs concludeerde dat in 2012 circa 384.000 huurders (dertien procent van alle Nederlandse huurders) en circa 126.000 eigenaar-bewoners (drie procent van alle eigenaar-bewoners) een besteedbaar inkomen hebben dat ontoereikend is om de netto huur- of hypotheeklasten en de minimale kosten voor levensonderhoud te betalen.”
Mogelijke maatregelen
Volgens Henk Gravesteijn, directeur-bestuurder van Tablis Wonen in Sliedrecht en voorzitter van bovengenoemde vereniging, zijn er verschillende maatregelen mogelijk in de strijd tegen te hoge woonlasten: ,,We denken aan het matigen van de huurprijzen, het blijven investeren in energiebesparing, budgetadvies en het beperken van gemeentelijke lasten. Maar ook aan een strakker toewijzingsbeleid en het stimuleren van doorstroming. Ook het fiscaliseren van het huurbeleid – een te hoge huur compenseren via de belastingheffing – behoort tot de mogelijkheden, maar daarvan ligt de regie bij het Rijk. Het kabinet bepaalt ook de hoogte van de verhuurdersheffing en stuurt in de gemeentelijke lasten. Elke maatregel vraagt om samenwerking tussen partijen.”
‘Betere verdeling’
De sociale verhuurders nemen, zo is verder te lezen in het persbericht, al hun aandeel in de strijd tegen te hoge woonlasten. ,,Corporaties blijven investeren in duurzaamheid en energie. Ook letten ze scherp op dreigende betalingsproblemen. Waar nodig wordt budgetcoaching ingezet. In overleg met gemeenten kijken ze naar huurplafonds bij toewijzing van woonruimte aan lagere inkomens en ze nemen de uitdaging aan om onder andere via digitalisering van de dienstverlening de bedrijfskosten te beperken zonder dat het te veel ten koste gaat van de service aan klanten.” De corporaties roepen in de eerste plaats de minister op om dit probleem zeer serieus te nemen en de omvang van de heffingen te heroverwegen. In de tweede plaats vragen de corporaties gemeenten mee te werken aan een betere verdeling van de lasten en het tekort aan goedkope woonruimte. ,,Hoewel de corporaties het woonlastenprobleem niet hebben veroorzaakt – de gevraagde huur in het sociale huursegment ligt nog steeds ver onder de markthuur – voelen we ons wel verantwoordelijk en doen we ons uiterste best om de woonlasten zoveel mogelijk te beperken. Daar hebben we de medewerking van het Rijk, gemeenten en de huurdersorganisaties hard bij nodig. We gaan deze uitdaging graag aan”, aldus Gravesteijn tot slot.


Deel dit bericht met je vrienden!