Alles over Sliedrecht...
Afbeelding bij nieuwsitem 'Niet langer is het gemeentekantoor de plaats waar het gebeurt'
03sep 2014

Niet langer is het gemeentekantoor de plaats waar het gebeurt

SLIEDRECHT - Het college dat na de verkiezingen in maart tot stand is gebracht, wil het anders aanpakken. Dat is de kern van het uitvoeringsprogramma voor de komende vier jaar dat het gemeentebestuur vanmiddag presenteerde aan de media. ,,We gaan meer het dorp in, willen duidelijk zijn naar inwoners en gaan knopen doorhakken”, klinkt het strijdbaar.

Door Erik de Bruin
,,Niet langer is het gemeentekantoor de plaats waar het gebeurt. Wij komen naar de inwoners toe in plaats van andersom”, zo is te lezen in het uitvoeringsprogramma. ,,Een informatieavond over de herinrichting van een weg of een wijk zal niet meer standaard in het gemeentekantoor plaatsvinden, maar in de wijk zelf”, haalde wethouder Hanny Visser-Schlieker als voorbeeld aan. ,,Ik ben heel blij met deze omslag. Zelf houd ik elke vrijdagmiddag een spreekuur. Mijn collega-bestuurders gaan langs als ze worden gebeld. Dat houd ik ambtenaren ook voor. Stap op de fiets en bespreek het met bewoners.”
‘Denken in mogelijkheden’
De gemeente wil ook beter gebruik maken van social media zoals Twitter. Verder is B&W voornemens initiatieven uit de samenleving anders te benaderen. ,,We staan per definitie open voor plannen en ideeën uit de samenleving en het bedrijfsleven. Onze eerste reactie is niet langer een opsomming van redenen waarom plannen onmogelijk zijn.” ,,We denken in mogelijkheden”, voegde Len van Rekom toe. ,,Als er wordt gesproken over bijvoorbeeld de detailhandel in het dorp – denk aan de Kerkbuurt – dan hoor je heel vaak dat het niet kan. Wij zijn optimistischer en opportunistischer en stralen dat uit.” Uit zijn eigen portefeuille lichtte hij de Dijkvisie uit. ,,Elke Sliedrechter zal beamen dat de Rivierdijk veel rotte plekken heeft.  Wat er moet gebeuren, kan op het gemeentekantoor worden bedacht, maar om een breed gedragen visie tot stand te brengen, kiezen we ervoor het initiatief bij de burger neer te leggen. Daarvoor gaan we de wijkplatforms inschakelen.”
Actieprogramma
Het vlottrekken van grote projecten is volgens het gemeentebestuur één van de belangrijkste prioriteiten voor de komende vier jaar. ,,We richten onze blik onder andere op het Burgemeester Winklerplein, het Watertorenterrein, de Kerkbuurt, sporthal Benedenveer en de locatie Lanser aan het begin van de Rivierdijk. Er wordt extra geïnvesteerd in ambtelijke capaciteit om deze projecten versneld uit te voeren”, aldus financieel wethouder Hans Tanis, die eraan toevoegde dat het college begin volgend jaar met een actieprogramma komt om de kansen die men nu laat liggen op het gebied van onderwijs, economie en arbeidsmarkt in de toekomst wel te benutten.
Maritiem zomerfestival
Sliedrecht moet volgens het college ook beter op de kaart worden gezet. Tanis: ,,Sliedrecht heeft veel potentie: een rijk verenigingsleven, een centrale ligging, historie en grote bedrijven die wereldwijd actief zijn. Sliedrecht kan meer van haar kracht en trots of beter gezegd van haar DNA uitstralen. Het college wil Sliedrecht als vestigingsplaats voor inwoners en bedrijven meer gaan promoten. Bijvoorbeeld door partners uit samenleving en bedrijfsleven samen te brengen in een Stichting Promotie Sliedrecht.” Die stichting zou een rol kunnen spelen in het maritiem zomerfestival dat de gemeente volgend jaar van de grond wil tillen ter afsluiting van het jubileumjaar ‘Sliedrecht 950 jaar’. ,,We zouden het mooi vinden als een jaarlijks of tweejaarlijks festival ontstaat en spelen daar in het begin een sturende rol in. Later is het wel de bedoeling dat we de verantwoordelijkheid bij de samenleving leggen. We willen inwoners en bedrijven stimuleren om zelf met initiatieven te komen. Sliedrecht verdient meer evenementen. Evenementen geven reuring in het dorp, activeren de creativiteit van mensen en dragen bij aan gemeenschapszin.”
‘Van informeren naar communiceren’
Theo den Braanker, die Personeel en Organisatie in zijn portefeuille heeft, gaf tot slot aan dat het ambitieuze uitvoeringsprogramma alleen realiteit kan worden als er ambtelijke aansluiting is. ,,Omdat ze gewend waren ambtelijke stukken vanuit een ivoren toren te schrijven, is dat een behoorlijke cultuuromslag. Van eigen idee naar gedeeld idee en van informeren naar communiceren.” Vervolgens stipte hij de Staatsliedenbuurt aan en het verkeersbeleidplan dat al snel op de raadsagenda verschijnt. ,,Bij de herstucturering van de Staatsliedenbuurt (die in 2016 van de grond komt, red.) is de regie in handen van Tablis Wonen. Wij zien erop toe dat het matcht met wat de bewoners willen.” Van het verkeersbeleidplan lichtte hij uit dat de verkeersafwikkeling bij de snelwegafrit ter hoogte van Baanhoek-West prioriteit geniet.
Bron: Erik de Bruin.


Deel dit bericht met je vrienden!