Alles over Sliedrecht...
Afbeelding bij nieuwsitem 'Sliedrecht en Orasti'
05sep 2014

Sliedrecht en Orasti

SLIEDRECHT - ,Er zijn de afgelopen week veel bouwsteentjes gelegd. Daar gaan we straks hele mooie huizen van bouwen.” Met deze woorden sloot Adriaan Pot, de voorzitter van Stichting Stedenband Sliedrecht – Orastië, het evaluatiegesprek af. De delegatie uit zusterstad Orastië – bestaande uit de burgemeester, een ziekenhuismanager, twee schooldirecteuren en een lerares Engels die als tolk fungeerde – reisde dinsdag terug naar Roemenië. De Sliedrechtse burgemeester Bram van Hemmen schudde zijn collega Ovidiu Balan de hand en complimenteerde hem. ,,Hij denkt in mogelijkheden en dat is wat we in Nederland en Roemenië nodig hebben.”

Door Erik de Bruin
Balan maakte van de gelegenheid gebruik om mensen uit het Sliedrechtse bedrijfsleven uit te nodigen naar Orastië te komen om trainingen te geven. ,,Het is in twee opzichten interessant om relaties aan te gaan”, haakte Van Hemmen in. ,,Bedrijven kunnen hun doelstellingen op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen realiseren, maar er zit ook business in. Ik zie grote kansen. Niet vandaag of morgen, maar wel over een aantal jaren. De economie begint te groeien.” Pot benadrukte dat het goed is om van elkaar te leren: ,,Roemenië is een volwaardig lid van de Europese Unie. Met elkaar en tezamen met al die andere landen die tot de EU behoren runnen we Europa. Het klinkt misschien wat idealistisch, maar door stedenbanden als deze op te zetten en daarin te investeren, leer je de ander kennen en voorkom je ellende zoals nu in Oost-Oekraïne.”
Kennis delen
De stichting die hij voorzit ontvangt subsidie van de gemeente. In deze tijd van (gemeentelijke) bezuinigingen waarin ook subsidies kritisch tegen het licht worden gehouden, heeft de raad gesteld dat de stedenband geen eenrichtingsverkeer mag zijn. Roemenië is immers geen ontwikkelingsland meer. Er wordt nu vooral gebouwd aan samenwerking. Hoe help je elkaar en hoe leer je van elkaar? Een goed voorbeeld is het Albert Schweitzer-ziekenhuis. De vroegere samenwerking betrof het vervoeren van overbodige spullen die het ziekenhuis in Orastië goed kon gebruiken, de komende jaren ligt het accent op het delen van kennis en ervaringen. Er zal waarschijnlijk uitwisseling plaatsvinden tussen specialisten en ziekenhuismanagers. Van Hemmen: ,,Het Albert Schweitzer is één van de beste ziekenhuizen in Nederland. Ze kunnen hun collega’s leren hoe je dezelfde resultaten behaalt. Vooral op het gebied van fondsenwerving – hoe kom je als ziekenhuis op een slimme manier aan extra middelen? – kunnen ze veel opsteken. Maar andersom geldt dat ook want de chirurgische vaardigheden van Roemeense artsen zijn uitstekend. Ze zijn het gewend om te improviseren. Met veel minder spullen bereiken ze heel veel.”
Ouderenzorg
De delegatie bracht een bezoek aan verpleeghuis Waerthove en de nieuwbouw die is gerealiseerd. ,,Sliedrecht is weer een stap verder”, zei Balan lachend toen hij terugblikte. ,,Naar aanleiding van een vorig bezoek is in Orastië onder de paraplu van de gemeente een bejaardentehuis van de grond gekomen. We dachten daarmee de ouderenzorg naar de Europese standaard te hebben getild, maar nu brengen jullie weer nieuwe ideeën ten uitvoer.” Het bezoek aan de HVC-afvalcentrale in Dordrecht bracht hem inzicht in hoe (gescheiden) afvalinzameling werkt (Van Hemmen: ‘Afvalverwerking is daar een nationaal probleem’) en welke rol de gemeente daarin speelt.
Uitwisseling scholieren
Binnen de gemeentegrenzen werd ook het GriendenCollege bezocht. Uit de hernieuwde contacten die zijn gelegd vloeit voort dat de draad weer wordt opgepakt met betrekking tot Roemeense scholieren die Sliedrecht bezoeken en vice versa. ,,Ze proeven van een andere cultuur en dat is denk ik sowieso heel leerzaam. Alhoewel ik wel moet zeggen dat er niet veel verschillen zijn”, aldus Balan. ,,Wat Sliedrechtse kinderen leren in Orastië? Ik denk dat het vooral leerzaam is om mee te maken hoe het Roemeense gezinsleven in elkaar steekt. Kinderen draaien volop mee in het gezin en helpen hun ouders met van alles. Daarnaast sporten ze veel en nemen ze school heel serieus. Jongeren beseffen dat hard studeren de deur opent naar de toekomst.”
Rol familie
Roemenië scoort lager (beter) als het gaat om alcohol- en drugsgebruik onder jongeren. Bij de mini-conferentie van Stichting Open Jeugdwerk Sliedrecht was dit één van de onderwerpen waarover werd gedebatteerd en kwam naar voren dat de familie een belangrijke rol speelt in alcohol- en drugspreventie. ,,Niet alleen de ouders, maar de hele familie”, benadrukte Van Hemmen. ,,Ik was daarvan onder de indruk.” Zo ook, maar dat is van een geheel andere orde, van de populariteit van zijn ambtgenoot Balan op Facebook. ,,Hij krijgt op een gemiddeld bericht 150 likes. Dat lukt mij bij lange na niet.”


Deel dit bericht met je vrienden!