Alles over Sliedrecht...
Afbeelding bij nieuwsitem ''
18sep 2014

SLIEDRECHT - Sliedrecht staat, om met de woorden van wethouder Hanny Visser-Schlieker te spreken, aan de vooravond van de uitvoering van een grote operatie. Zoals elke gemeente moet zij vanaf 1 januari 2015 uitvoering geven aan de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), één van de overheidstaken die door het Rijk over de schutting is gegooid. Visser-Schlieker, die binnen het gemeentebestuur is belast met deze decentralisatie, heeft er vertrouwen in. ,,We zijn er veel meer klaar voor dan de grote steden. Wat ook komt omdat in Sliedrecht sprake is van de Wmo avant la lettre.”

Door Erik de Bruin
Ze zei dat dinsdagavond toen tijdens de oordeelsvormende raadsvergadering het Wmo-beleidsplan 2015-2018 werd besproken. De wethouder kwam aan het woord nadat de fracties al hun licht hadden laten schijnen over het stuk. Ton Spek (CDA) mocht dat als eerste doen. ,,Over ruim drie maanden gaat er veel veranderen in de zorg. Het lijkt erop dat we er klaar voor zijn, maar daar ben ik niet gerust op.” Hij vindt dat de gemeente een sterk emotioneel appèl moet doen op inwoners. ,,We moeten ze niet dwingen, maar enthousiasmeren.”
Ombudsman
,,Hoe gaan we om met eventuele tekorten of overschotten?”, wilde Spek van de wethouder weten. ,,Ik wil af van de gekkigheid dat, zoals in 2013 het geval was, een overschot van de Sociale Dienst Drechtsteden niet wordt besteed aan sociale doeleinden, maar in de aanschaf van computers wordt gestoken.” Ook stelde hij de vraag hoe Visser-Schlieker aankijkt tegen een lokale decentralisatie-ombudsman voor Sliedrechters die tussen wal en schip vallen. ,,Er is al een nationale ombudsman”, antwoordde de wethouder. ,,Hopelijk komt Sliedrecht daar nooit bij terecht.  Gebeurt het wel dat mensen tussen wal en schip vallen dan ben ik hun ombudsman. Zo aanspreekbaar moet dit college zijn.” Op de eerste vraag gaf ze het antwoord dat het Wmo-beleid zo efficiënt mogelijk wordt uitgevoerd. Met andere woorden: (grote) overschotten zijn niet te verwachten. Er is al sprake van versobering. Gemeenten nemen taken van het Rijk over, maar moeten dat met minder geld doen. De samenleving moet zelfredzamer worden. Ria de Mul van de SGP-ChristenUnie zei kritisch te zijn over de versobering. ,,Ik hoop dat dit tot een minimum beperkt blijft.”
Kerken
De Mul wilde van de wethouder de status van het communicatieplan weten en hoe het zit met de rol van de kerken en hun vertegenwoordiging in de Wmo-raad. ,,Op 29 september start een landelijke voorlichtingscampagne. Wij zullen de inwoners informeren via plaatselijke kranten en websites”, antwoordde Visser-Schlieker, die aanstipte dat het levensbeschouwelijke aspect aandacht heeft. ,,Hetgeen vanzelfsprekend is in een samenleving als Sliedrecht.” Spek bracht naar voren dat de diaconieën een co-productie met de gemeente of beter gezegd het welzijnswerk aan willen gaan als het gaat om hulp bij thuisadministratie. Een schot voor open doel, wilde hij er maar mee zeggen. De wethouder liet zich niet direct verleiden. ,,We gaan kijken of het in het uitvoeringsprogramma past.” Verder gaf ze aan dat Sliedrecht het in hoofdzaak al redelijk voor elkaar heeft. ,,We hebben altijd al zuinig aan gedaan en gewerkt met vrijwilligers. In Sliedrecht is sprake van de Wmo avant la lettre. Het wordt nu geformaliseerd.”
‘Menselijke maat’
Wim Blanken van PRO Sliedrecht sprak zich ook positief uit: ,,Het Wmo-beleidsplan is ambitieus. Verschillende organisaties bundelen hun krachten en dat is een goede zaak. We zijn blij met wat er op papier staat, maar nu gaat het om de praktijk. Hoe gaan we de menselijke maat borgen en voorkomen dat geld leidend is?”,,Laat het geen groot ICT-project worden”, waarschuwde VVD-raadslid Roelant Bijderwieden. ,,Leg de focus op innovatie.  In Sliedrecht regelen we zaken op dit gebied goedkoper c.q. slimmer dan andere gemeenten in de Drechtsteden. Dat roept bij mij de vraag op: Hoe kan je van elkaar leren?”


Deel dit bericht met je vrienden!