Alles over Sliedrecht...
Afbeelding bij nieuwsitem 'Aanpassing Sociaal Team'
22sep 2014

Aanpassing Sociaal Team

SLIEDRECHT - Het college heeft besloten tot een tijdelijke koerswijziging met betrekking tot het Sociaal Team Sliedrecht 0 tot 100-plus (STS). Besloten is om het project STS te splitsten in een Jeugddeel (18-min) en een Wmo-deel (18-plus), waarbij twee afzonderlijke teams te weten Jeugdhulp en Wmo het project zullen gaan uitvoeren. Voor beide teams worden afzonderlijke kwartiermakers aangesteld.

Dit voornemen is de afgelopen dagen met beide partners binnen STS, te we-ten: Stichting Welzijnswerk Sliedrecht (SWS) en Rivas/CJG  besproken. Bei-den herkennen nut en noodzaak van deze tijdelijke koerswijziging en zijn be-reid hier uitvoering aan te geven.

In de planvorming m.b.t. Jeugdhulp en Wmo blijft op termijn echter sprake van één Sociaal Team Sliedrecht voor alle inwoners van 0 tot 100-plus. Ook de gezamenlijke zoektocht naar één dak (voor loket- en backofficefuncties STS) zal onverminderd voortgang vinden.

Wethouder Visser: ‘Ik heb er alle vertrouwen in dat deze tijdelijke koerswijziging leidt tot betere resultaten als opmaat naar de definitieve aanpak in 2015 en verder. In de aanloop naar de veranderingen in 2015 gaan we vanaf eind oktober de bewoners informeren over hoe we de nieuwe zorgtaken in Sliedrecht organiseren.”Deel dit bericht met je vrienden!