Alles over Sliedrecht...
Afbeelding bij nieuwsitem 'Aantal arbeidsmigranten per woning wordt dankzij CDA-amendement niet uitgebreid'
25sep 2014

Aantal arbeidsmigranten per woning wordt dankzij CDA-amendement niet uitgebreid

SLIEDRECHT - Het gemeentebestuur wil beter zicht hebben op de tijdelijke huisvesting van arbeidsmigranten. Om een inhaalslag te maken op het gebied van handhaving en toezicht werd de gemeenteraad gevraagd een krediet beschikbaar te stellen van 27.720 euro. De fracties stemden daar dinsdagavond tijdens de besluitvormende raadsvergadering mee in. Maar niet met alles. Dankzij een door de PvdA en PRO Sliedrecht gesteund amendement van het CDA wordt het maximaal aantal arbeidsmigranten per woning niet uitgebreid van vier naar zes personen.

Door Erik de Bruin
In september 2012 stemde de gemeenteraad unaniem in met het collegevoorstel om het maximaal aantal personen terug te brengen van zes naar vier. Een verandering die het gemeentebestuur twee jaar later dus alweer terug wil draaien. ,,Daar zit een economisch belang bij”, gaf wethouder Len van Rekom toe. De gemeente wil samenwerken met professionele huisvestingsbedrijven. ,,Ik zou het betreuren als er geen professionele huisvesters zijn omdat het niet rendabel is. Als je te maken krijgt met particuliere eigenaren ben je verder van huis”, zei Van Rekom in een vergeefse poging de fracties (een minimale meerderheid stemde in) ervan te weerhouden dat ze bij de stemming Ja zouden zeggen tegen het amendement van de christendemocraten. CDA-raadslid Rens den Besten bracht naar voren dat er meer belanghebbenden zijn en dat zijn partij er onvoldoende van overtuigd is dat uitbreiding van vier naar zes arbeidsmigranten per woning kan plaatsvinden zonder een mogelijke aantasting van de woonkwaliteit en het leefmilieu. Hij haalde aan gesproken te hebben met een bewoner van Baanhoek die hem vertelde over een woning waar acht arbeidsmigranten zijn gehuisvest. ,,De gemeente moet eerst op orde zaken stellen en dan pas de volgende stap zetten.”
‘Excessen voorkomen’
Volgens de wethouder is de gemeente van deze situatie op de hoogte en wordt er al een maand gehandhaafd. Van Rekom haalde ook een beetje zijn gelijk. ,,In dit geval hebben we niet te maken met een professionele huisvester. Juist door met professionele huisvestingsbedrijven samen te werken kan je dit soort excessen voorkomen. Een bedrijf dat zes arbeidsmigranten wil huisvesten, moet over een keurmerk beschikken en het moet om een ruime woning gaan. Anders verleent de gemeente geen omzettingsvergunning. De zorgen die worden geuit zijn te veel gebaseerd op suggesties en niet op feiten.”
Parkeernorm
De SGP-ChristenUnie diende een motie in. Die werd aangenomen hetgeen tot gevolg heeft dat de parkeernorm wordt gesteld op één vak per arbeidsmigrant en dat de looptijd van het af te sluiten convenant met professionele huisvesters niet vijf jaar bedraagt, maar slechts drie maanden omdat op 1 januari 2015 de nieuwe Huisvestingswet in werking treedt. Iets wat de gemeente klaarblijkelijk over het hoofd heeft gezien. ,,De gevolgen daarvan voor de huisvestingsverordening en de af te sluiten convenanten zijn nog te overzien”, zo is te lezen in de motie.
‘Niet onevenredig belasten’
Met het amendement van de SGP-ChristenUnie was de bewoner van Kerkbuurt-West in zijn sas die een week geleden bij de oordeelsvormende raadsvergadering had ingesproken. Hij hield de fracties voor dat de aanleunwoningen van Dijkzigt en de appartementen van Waerthove niet meegeteld zouden moeten worden in het quoteringspercentage van drie procent. Volgens hem is het niet aannemelijk dat een huisvestingsbedrijf voor deze woningen omzettingsvergunningen aanvraagt. Tot zijn genoegen zag hij dat de SGP-ChristenUnie een amendement had opgesteld om te voorkomen dat woongebouwen zoals hierboven omschreven worden meegeteld zodat straten onevenredig worden belast. De man verliet met een glimlach de raadszaal nadat het amendement was aangenomen.
Rapportage
Dat het quoteringspercentage naar beneden wordt bijgesteld van vijf naar drie procent, gingen alle  fracties mee akkoord. Zo ook met de kredietaanvraag van plusminus 27.000 euro voor handhaving en toezicht. De SGP-ChristenUnie zei wel binnen een halfjaar hierover een rapportage te willen ontvangen. De wethouder zegde toe dat dit gebeurt.


Deel dit bericht met je vrienden!