Alles over Sliedrecht...
Afbeelding bij nieuwsitem 'Gemeente Sliedrecht zet in op lokale participatieprojecten'
25sep 2014

Gemeente Sliedrecht zet in op lokale participatieprojecten

SLIEDRECHT - De gemeente Sliedrecht wil de groep mensen met een grote achterstand tot de arbeidsmarkt inzetten op lokale participatieprojecten en hoopt in de komende periode circa zeventig plekken te kunnen vullen. ,,De participatieprojecten zijn verschillend naar vorm en inhoud om daarmee de keuze maximaal te houden”, zo is te lezen in een persbericht dat de gemeente vanmorgen heeft verstuurd. ,,Omdat het initiatief samenhangt met initiatieven in de andere Drechsteden-gemeenten behoeft de plaatsing zich niet te beperken tot Sliedrecht. Ook participatieplekken in de vijf andere plaatsen in de Drechtsteden zijn in beginsel beschikbaar voor mensen uit Sliedrecht. En omgekeerd.”

Het persbericht begint met informatie over de Participatiewet die op 1 januari 2015 van kracht wordt. Deze nieuwe wet brengt drie verschillende regelingen (te weten: Wajong, Wet Werk en Bijstand en Wet Sociale Werkvoorziening) onder in één beleid voor werk en inkomen. De gemeenten moeten er vanaf 1 januari zelf voor zorgen dat zoveel mogelijk mensen aan het werk gaan. Het Drechtstedenbestuur heeft het plan gepresenteerd over de invoering van de Participatiewet. Dinsdag 7 oktober staat dit voorstel op de agenda van de Drechtraad.
‘Nieuwe banen’
De zes Drechtsteden-gemeenten en De Sociale Dienst Drechtsteden (SDD) voeren deze wet gezamenlijk uit. ,,Het doel van de Participatiewet is dat zoveel mogelijk mensen meedoen aan de samenleving (zo goed als hij of zij kan) om zoveel mogelijk economisch zelfstandig te zijn. Essentieel bij de uitvoering is de samenwerking tussen gemeenten, bedrijven en maatschappelijke instellingen om nieuwe banen en opleidingsplekken te creëren in de regio.” Werkgevers en de overheid hebben landelijk afgesproken samen voor banen te zorgen. Regionaal portefeuillehouder Bert van de Burgt: ,,Daar werken we in de Drechtsteden heel hard aan. We zoeken bedrijven die mensen met een uitkering aan banen kunnen helpen, zoals garantiebanen. Ook Baanbrekend Drechtsteden vindt doorlopend werkplekken. Daarnaast zijn met het bedrijfsleven afspraken gemaakt over circa vierhonderd opleidingsplekken voor vakmensen.”
Verschillende maatregelen’
De Drechtsteden kan het nieuwe beleid voor werk en inkomen deels zelf invullen. In het persbericht staat vermeld dat er verschillende maatregelen zijn genomen om het voor werkgevers aantrekkelijker te maken mensen met een beperking in dienst te nemen of voor hen een leerwerkplek te creëren. ,,Zoals loonkostensubsidies, detachering en een no-risk polis om het risico voor een werkgever te beperken bij ziekte en begeleiding van de werknemer.”
,,Mensen met een beperking die echt niet kunnen werken, komen in aanmerking voor dagbesteding of vrijwilligerswerk. Vooralsnog wordt er geen verplichte tegenprestatie gevraagd”, zo is te lezen in de laatste alinea.
BRon: erik de Bruin.


Deel dit bericht met je vrienden!